INVEST – Flaggskeppet för forskning i ojämlikhet, interventioner och välfärdssamhället

Projektperiod:

2019–2026

Organisationsenhet:

Forskning om välfärdsstaten och reformer

 

Mål

INVEST är ett konsortium för Åbo universitets och THL:s kompetenskluster, som har fått Finlands Akademis flaggskeppsfinansiering under perioden 1.1.2019–31.12.2026. INVEST har som mål att skapa en ny välfärdsmodell som är mer jämlik, bättre riktad, mer förutseende samt ekonomiskt och socialt hållbar. Den nya välfärdsmodellen bygger på förebyggande i stället för kompensation.


INVESTs forskningsområde omfattar studieområdena sociologi, socialpolitik, psykologi, barnpsykiatri, statistik och epidemiologi vid Åbo universitet och Institutet för hälsa och välfärd.


Forskningen har ordnats kring sex tematiska forskningsområden som stöds av fem forsknings- och påverkansinfrastrukturer. THL deltar i forskningen inom de olika forskningsområdena och har en central roll i flaggskeppets forsknings- och påverkansinfrastruktur. 

Genomförande

Flaggskeppet genomförs genom att man

 • söker efter begränsningar för barns och ungas välfärd och kompetensutveckling
 • identifierar luckor i välfärdsstatens stöd och tjänster 
 • planerar, genomför och utvärderar evidensbaserade interventioner
 • skapar en ny välfärdsstatsmodell för Finland. 

Forskningsdata om effektiva interventioner omsätts i praktiken genom påverkan i alla skeden av den politiska processen. 

Tematiska forskningsområdensen 

Flaggskeppet fokuserar på sex tematiska forskningsområden:

 • Socioekonomiska skillnader och välfärd 
 • Generationsöverskridande och familjeinterna influenser
 • Sociala relationer och nätverk
 • Befolkning och levnadslopp
 • Färdigheter och inlärning
 • Hälsa och biologi 

Institutet för hälsa och välfärd deltar i forskningen inom alla forskningsområden i inhemska och internationella forskningsgrupper.

Flaggskeppets tematiska forskningsområden (på finska)

Flaggskeppets forsknings- och påverkansinfrastrukturer 

THL deltar aktivt i INVESTs forsknings- och påverkansinfrastrukturer. THL har en särskilt stark roll i SciAdHub, som utvecklar användningen av forskningsdata i beslutsfattandet, och i InReg, som främjar användningen av omfattande register- och geninformation för forskning.

SciAdHub

THL är internationellt sett en betydande institution för vetenskaplig rådgivning som har gedigen erfarenhet av beslutsfattande och verkställande inom stats- och lokalförvaltningen. I SciAdHub utvecklas praxis och läromedel för vetenskaplig rådgivning för INVESTs forskningsekosystem. Det skapas läromedel för forskare om hur man agerar som en oberoende expert i olika skeden av beslutsfattandet och genomför effektiv vetenskaplig rådgivning i alla skeden av den politiska processen.

InReg

Globalt unikt material och en ny datainfrastruktur är ryggraden i den forskning som genomförs inom INVEST. InReg utvecklar och sammanställer nya registerfiler, hanterar fullmakter och behörigheter, uppdaterar befintliga databasuppgifter samt ansvarar för intern standardisering och lagring av metadata. INVEST-helhetsmaterialet erbjuder forskare ett unikt registermaterial i en driftmiljö för distansanvändning. Materialet innehåller THL:s, FPA:s och Statistikcentralens material som kombinerats med geninformation från THL:s befolkningsundersökningar.

Flaggskeppets forsknings- och påverkansinfrastrukturer (på finska)

Centrala samarbetsprojekt

 • SustAgeable (på finska)
 • FLUX (på finska)
 • MEDIG
 • Hyvinvointitaloudellisten vaikutusten arviointimekanismi

Finansiering

Finlands Akademi

Kontaktinformation

Pasi Moisio
forskningsprofessor
tfn 029 524 7228
e-post: [email protected]

Maria Vaalavuo
ledande forskare
tfn 029 524 6754
e-post: [email protected]