IPS-työhönvalmennuksen laatukriteerit

Tuetun työllistymisen IPS-työhönvalmennuksen kansainvälinen laatukriteeristö on tieteellisesti validoitu arviointiväline, joka mittaa IPS-palvelun laatua eli sitä, missä määrin palvelu noudattaa tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen periaatteita.

Laatukriteerejä on 25 kappaletta, ja arvioinnissa on mahdollista saavuttaa yhteensä 125 pistettä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että mitä paremmat pisteet laatuarvioinnissa saadaan, sitä paremmat työllistymistulokset palvelussa saavutetaan.  

IPS-palvelun laatu arvioidaan puolivuosittain kunnes palvelu saavuttaa hyvän menetelmällisen tarkkuuden (vähintään 100 pistettä), jonka jälkeen arviot toteutetaan kerran vuodessa. 

Laatukriteeristön on tuottanut yhdysvaltalainen IPS Employment Center.
IPS Employment Center

Kriteerit on käännetty THL:n IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishankkeessa suomeksi ja ruotsiksi sekä kolmelle saamen kielelle.

Kriteerit ruotsiksi löytyvät IPS:n ruotsinkielisiltä sivuilta.
Utvecklingsprojektet IPS