Utvecklingsprojektet IPS

Projektperiod:

1.5.2020–31.12.2024

Organisationsenhet:

Jämlikhet

Två leende personer, en man och en kvinna, tittar på böcker som ligger på ett bord
Utvecklingsprojektet IPS – Sijoita ja valmenna! (placera och träna, från engelska: IPS - Individual Placement and Support ) förverkligar den innehållsmässiga och funktionella reformen av tjänster som stöder rehabilitering till arbetslivet inom den nationella strategin för psykisk hälsa.

IPS-verksamhetsmodell främjar inträde, återvändande och kvarhållande på arbetsmarknaden av personer som lider av psykiska störningar.

Under 2023-2024 utvidgas utvecklingsprojektet IPS inom Finlands program för hållbar tillväxt (RRP).

Mål

I utvecklingsprojektet IPS 2020-2023 bildades en helhet av tjänster inom sysselsättningsstöd, psykiatrisk vård och rehabilitering och dessa skapade en serviceprocess där tjänsterna stöder varandra. Utvecklingsprojektets mål var att

 • främja sysselsättningen och arbetslivsdelaktigheten för personer som insjuknat i psykiska störningar
 • främja välbefinnandet och delaktigheten i samhället för personer som insjuknat i psykiska störningar
 • öka och stärka yrkespersonalens kompetens
 • stöda en mer omfattande användning av IPS-verksamhetsmodellen i Finland.

Under åren 2023-2024 utvidgas utvecklingsprojektet IPS inom Finlands program för hållbar tillväxt (RRP).
Työkyvyn ja työllistymisen tuki (på finska)

Genomförande

Utvecklingsprojektet IPS 2020-2023 (avslutad)  

Social- och hälsovårdsministeriet finansierade fem regionala IPS-pilotprojekt:

 • Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen, Siun sote 
 • Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor
 • HUS Psykiatri och Nylands arbets- och näringsbyrå
 • Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt (kompletterande ansökningsrunda 2021)
 • Lapplands sjukvårdsdistrikt (kompletterande ansökningsrunda 2021)

De regionala projekten som finansierades av social- och hälsoministeriet avslutades den 30 juni 2023. Efter projekten kommer regionerna att fokusera på att modellen skulle bli inrotad i regionen.

IPS-projektets utvidgning 2023-2024

Under åren 2023-2024 utvidgas utvecklingsprojektet IPS till sex nya välfärdsområden. 
Työkyvyn ja työllistymisen tuki (på finska)

Samarbetspartner och finansiärer

 • Utvecklingsprojektet IPS: Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)
 • IPS-projektets utvidgning: Finlands program för hållbar tillväxt, Next Generation EU, Recovery and Resilience Plan (RRP)

Projektets program

Program för Utvecklingsprojektet IPS – Sijoita ja valmenna! (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2020:13)

Kvalitetskriterierna för IPS-arbetsträning

Kvalitetskriterierna för IPS-arbetsträning som stödd sysselsättning är ett vetenskapligt validerat utvärderingsinstrument. Kriterierna mäter IPS-tjänstens kvalitet, alltså i vilken mån tjänsten följer principerna för arbetsträning som stödd sysselsättning. Forskning har påvisat att den uppnådda poängnivån går hand i hand med sysselsättningsresultaten.

Kvalitetskriterierna har skapats av det amerikanska IPS Employment Center. De är översatta till svenska och finska inom utvecklingsprojektet IPS Sijoita ja Valmenna! vid THL.

Kvalitetskriterierna för IPS-arbetsträning som stödd sysselsättning

Kriterier på finska finns på den finska webbplatsen.
Materiaalit (på finska)

Kontaktuppgifter

Helka Raivio
projektchef
tfn 029 524 7183
[email protected]

Minna Ahola
specialplanerare
tfn 029 524 7983
[email protected]

Kaija Appelqvist-Schmidlechner
forskningschef
tfn 029 524 7275
[email protected]

Noora Sipilä
utvärderingsforskare
tfn 029 524 7929
[email protected]

Kristiina Vihtari
projektassistent
tfn 029 524 7264
[email protected]

NYTT: REGIONALA IPS-PROJEKTENS SYSSELSÄTTNINGSRESULTAT 2023-2024

De regionala IPS-projekten som hör till utvidgningen av IPS-utvecklingsprojektet har startat på sommaren och hösten 2023 (Finlands program för hållbar tillväxt, RRP). 

Situationen 30.4.2024*

 • Antalet klienter som påbörjat IPS-arbetsträning: 336 klienter
 • Antalet klienter som funnit arbete med hjälp av arbetsträningen: 86 klienter
 • Andel klienter som funnit sysselsättning: 25,6 %

* Siffrorna uppdateras var 2-3 månad.

Avslutade piloter: IPS-pilotprojektens sysselsättningsresultat 2020-2023

 • Antalet klienter som påbörjat IPS-arbetsträning: 763 klienter
 • Antalet klienter som funnit arbete med hjälp av arbetsträningen: 348 klienter
 • Andel klienter som funnit sysselsättning: 46 %

De regionala projekten som finansierats av social- och hälsoministeriet avslutades den 30 juni 2023.  

Nylands IPS-projekts introduktionsvideo på svenska