Asiakastyön lomakkeisto

Asiakastyön lomakkeisto tukee ja rytmittää IPS-työhönvalmennuksen asiakasprosessia aina lähetteen laatimisesta palvelun päättämiseen asti.

Lomakkeisto koostuu kahdeksasta lomakkeesta, kahdesta Excel-muotoisesta taulukosta sekä neljästä suunnitelmapohjasta. Materiaali on Word-muodossa, ellei muuta mainita. 

  • Lomakkeet ja suunnitelmapohjat on saatavissa suomeksi ja ruotsiksi
  • Lomakkeet on käännetty myös inarinsaameksi, pohjoissaameksi ja koltansaameksi.  

Valtaosa lomakkeistosta pohjautuu yhdysvaltalaisen IPS Employment Centerin tuottamiin asiakastyön materiaaleihin. Alkuperäistä lomakkeistoa on sopeutettu suomalaiseen yhteiskuntaan. Tähdellä (*) merkityt materiaalit eivät ole IPS Employment Centerin materiaaleja, vaan ne on tuotettu IPS-kehittämishankkeessa.   
IPS Employment Center

Palveluun ohjautuminen

IPS-työhönvalmennuksen aloittaminen

Ammatillinen profilointi

IPS-työhönvalmentajan työskentely työnantajien kanssa

Kun asiakas solmii työsuhteen

(Keikkatöiden osalta ei täytetä lomaketta C.)

Mikäli työsuhde päättyy

(Keikkatöiden osalta ei täytetä lomaketta D.)

Kun asiakas päättää tai keskeyttää IPS-työhönvalmennuksensa

 Valmentaja pitää ajan tasalla koko valmennusprosessin ajan

Tiiminvetäjä pitää ajan tasalla

(Taulukon solut, jotka sisältävät kaavoja (automaattista täyttöä) on suojattu, jotta kaavoja ei vahingossa poisteta. Jos tulee tarve muokata taulukkoa tavalla, jota suojaus ei salli, voit poistaa suojauksen antamalla salasanan "IPS aukene".)

Suunnitelmapohjat

Työnhakusuunnitelma

Suunnitelma työsuhteen aikaisesta tuesta

Opintoihin liittyvä suunnitelma (sekä opintoihin hakeutuminen että opintojen aikainen tuki)