Kehittämisen tuki

Mielenterveysstrategian tavoitteista ja kehittämisen etenemisestä viestitään laajasti eri kanavissa.  Lisäksi tuotetaan ja päivitetään materiaaleja konkreettisen asiakastyön tueksi. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee kehittämishankkeiden toimintaa järjestämällä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia, työpajoja ja seminaareja. Tietoa kehittämisen etenemisestä ja alueiden tuen tarpeesta kerätään hanketuen järjestämiseksi ja tutkitun tiedon levittämiseksi. Alueiden kehittäjiä on verkotettu yhteen yhteisten kehittämisteemojen ympärille.

Mielenterveysstrategian painopisteen mukaisesti lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys on ollut kattavana teemana yhteisissä ja erillisissä tilaisuuksissa.