Tulokset

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämistulokset 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa  on kehitetty toimintamalleja, joilla parannetaan palveluiden saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja vaikuttavuutta. Kehitetyt toimintamallit on kuvattu Innokylässä. 
Hae toimintamalleja (innokyla.fi)

Psykososiaalisten interventioiden käyttöönoton tulokset 

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden vaikuttavuutta on parannettu ottamalla käyttöön vaikuttavaksi osoitettuja psykososiaalisia interventioita. Koulutuksia on toteutettu laajasti aloittaen nuorille soveltuvista menetelmistä vuodesta 2020 alkaen. Vuoden 2022 aikana koulutuksia laajennetaan koskemaan kaikille ikäryhmille soveltuvia interventioita.
Terapeuttiset menetelmät ja terapiapalvelut 

Koulutukset vuoden 2021 loppuun mennessä

Lapsille

 • Lapset puheeksi -menetelmä
  -koulutettu 150 menetelmäohjaajaa ja 25 kouluttajaa 
 • Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmät
  - koulutettu 50 uutta menetelmäohjaajaa 
  - kaikkiaan menetelmäosaajia on jo noin 700 
 • Monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely (MDFT) 
  - koulutettu 28 menetelmäosaajaa 
 • Voimaperheet-valmennukset 
  - toteutettu noin 200 valmennusta LAPE-rahoituksella

Nuorille

 • IPC-osaajat masennuksen hoitoon 
  - koulutettu perustasolla 1031 osaajaa (62 % tavoitteesta vuoden 2022 loppuun) 
  - tavoitteena on kouluttaa 617 uutta IPC-osaajaa vuonna 2022 
 • Cool Kids -osaajat ahdistuneisuuden hoitoon 
  - koulutettu 95 osaajaa (35 % tavoitteesta vuoden 2022 loppuun) 
  - tavoitteena on kouluttaa 161 uutta Cool Kids-osaajaa vuonna 2022

Nuorille aloitetut hoidot 

Nuorille aloitettuja interventioita on tehty yhteensä 1839 vuosina 2020-2021. 

 • Masentuneita nuoria on hoidettu IPC-menetelmällä yhteensä 1652, mikä on 26 % karkeasta masennuksen perustason hoidon tarvearviosta (7000 nuorta vuodessa).
 • Ahdistuneita nuoria on hoidettu Cool Kids -menetelmällä yhteensä 187, mikä on 1,6 % karkeasta tarvearviosta (12 000 nuorta vuodessa).