Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman yksi painopiste on mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen. Erityisesti pyritään parantamaan hoidon saatavuutta ja palveluihin pääsyä. 

Kehittämisen tavoitteena on

 • siirtää toiminnan painotus raskaista palveluista mielenterveyden edistämiseen ja mielenterveyden ja päihdehäiriöiden ehkäisevään työhön sekä varhaiseen tukeen
 • parantaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta
 • vahvistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta 
 • parantaa ja varmistaa palveluiden laatua ja vaikuttavuutta 
 • tukea alueellisia yhteistoimintamalleja.

Perustason mielenterveys- ja päihdehoitojen vaikuttavuutta lisätään ottamalla käyttöön vaikuttavia psykososiaalisia menetelmiä kaikille ikäryhmille. 

Tavoitteena on lisätä näyttöön perustuvien interventioiden osaamista ja hyviä toimintamalleja sekä integroida menetelmiä paikallisiin toimintamalleihin ja palvelupolkuihin. 

Kehittämistyössä muun muassa

 • vahvistetaan yhteistyökäytäntöjä, joilla erikoissairaanhoito tukee perustason palveluja sosiaali- ja terveyskeskuksissa
 • huomioidaan sosiaalihuollon mielenterveys- ja päihdepalvelut asiakkaan hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja arjen sujumisen tukena
 • parannetaan mielenterveys- ja päihdehäiriöiden vuoksi hoidossa olevien henkilöiden somaattisen terveydenhuollon toteutumista, samoin kuin somaattisten sairauksien vuoksi hoidossa olevien mielenterveyspalvelujen toteutumista. 

Myös lapsi- ja perhepalvelujen alueellinen kehittäminen on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. 
Kehittämistyössä muun muassa 

 • vahvistetaan lasten ja nuorten mielenterveyttä ja arjen hyvinvointia sekä päihteettömyyttä edistäviä matalan kynnyksen palveluja ja varmistetaan niiden saatavuus 
 • integroidaan perhekeskustoimintamalli toiminnallisesti osaksi monialaista sote-keskusta 
 • vahvistetaan lasten ja nuorten arkiympäristöihin jalkautettuja palveluja 
 • lisätään lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaamista
 • vahvistetaan lasten ja nuorten tukea ja koko perheen tilanteen huomioimista, kun vanhemmalla tai muulla läheisellä on päihde- tai mielenterveysongelma.