Kansallinen terveysindeksi

Kesto:

1.8.2021–31.12.2023

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen / Väestönterveys

Muualla verkossa:

Hankkeessa kehitettävä Kansallinen terveysindeksi kuvaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sosiaaliturvaetuuksien tarvetta kuormittavimpien sairausryhmien ja terveysongelmien osalta. 

Indeksi auttaa myös ennaltaehkäisyn toimenpiteiden kohdentamisessa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyössä. 

Kaaviossa on esitetty Terveysindeksin sisältämät tiedot. Terveysindeksi sisältää tietoa kustannuksista, elämänlaadusta, kuolleisuudesta, ja työkyvyttömyydestä sekä palvelujen ja etuuksien käytöstä.

Kuva 1. Kansallisen terveysindeksin kehittämisen perusta

Kansallisen terveysindeksin kehittäminen perustuu aiempaan THL:n sairastavuusindeksiin ja Kelan Terveyspuntariin (kuva 1).

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään Kansallista terveysindeksiä, joka kokoaa yhteen aiempaa laajemmin tietoa väestön terveydestä sekä toiminta- ja työkyvystä. Indeksin laskennassa käytetään monipuolisesti Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Eläketurvakeskuksen ja Tilastokeskuksen ylläpitämiä rekisteritietoaineistoja. 

Indeksissä havaittavat ja ennakoitavissa olevat muutokset sairastavuudessa ja työkyvyttömyydessä sekä näiden alueelliset ja väestöryhmittäiset erot ovat tärkeitä sote- ja sosiaaliturvauudistusten tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Kansallista terveysindeksiä voidaan hyödyntää myös palvelujen tai sosiaaliturvan vaikuttavuutta arvioitaessa. Lisäksi terveysindeksi on keskeinen tieto kuntien ja alueiden hyvinvointikertomuksissa.

Hankkeen tavoitteena on

  • kehittää Kansallinen terveysindeksi aiemman THL:n sairastavuusindeksin ja Kelan Terveyspuntarin pohjalta
  • täydentää ja tarkistaa indeksin tietosisältöjä sairausryhmistä ja työkyvyttömyysnäkökulmasta
  • arvioida indeksin avulla väestön terveydentilaa väestörakenteeltaan erilaisissa kunnissa ja hyvinvointialueilla
  • tuottaa tietoa mm. väestöryhmien sosioekonomisista eroista 
  • tutkia indeksin avulla väestön terveyden ajallisia muutoksia ja ennakoida tulevaisuuden trendejä väestörakenteen muutokset ja sairauksien ennaltaehkäisyn potentiaali huomioiden sekä
  • rakentaa indeksin tietotuotantoprosessi ja varmistaa indeksin säännöllinen päivitys sekä tiedon avoin saatavuus. 

Toteutus

Ensin rakennetaan ja päivitetään uusi kansallinen terveysindeksi eri rekisterinpitäjien tietojen yhdistelmänä. Toisessa vaiheessa arvioidaan ja ennakoidaan hoidon tarvetta ja alueellista väestön terveydentilaa ja työkykyä. Tässä huomioidaan väestörakenteen muutokset sekä sairauksien ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet.

Yhteistyökumppanit

THL, Kela, Eläketurvakeskus ja Tilastokeskus

Rahoitus

Kela ja THL 

Yhteystiedot

Päivikki Koponen
johtava asiantuntija
puh. 029 524 8868
sähköposti: [email protected]