Det Nationella hälsoindexet

Projektperiod:

1.8.2021–31.5.2023

Organisationsenhet:

Forskning om välfärdsstaten och reformer / Folkhälsa

På andra webbplatser:

Det Nationella hälsoindexet som utvecklas i projektet beskriver behovet av social- och hälsovårdstjänster och sociala förmåner för de mest belastande sjukdomsgrupperna och hälsoproblemen.

Indexet ger också information om hur förebyggande åtgärder för att främja välbefinnande, hälsa och säkerhet ska riktas. 

Grund för utvecklingen av det Nationella hälsoindexet

Bild 1. Grund för utvecklingen av det Nationella hälsoindexet

Det nya Nationella hälsoindexet utvecklas utifrån THL:s tidigare sjuklighetsindex och FPA:s Hälsobarometern (bild 1).

Mål

I detta projekt utvecklas ett Nationellt hälsoindex som kommer att sammanställa mer omfattande information än tidigare om befolkningens hälsa och funktions- och arbetsförmåga. I indexberäkningen används på ett mångsidigt sätt uppgifter ur register som upprätthålls av FPA, THL, Pensionsskyddscentralen och Statistikcentralen.

De förändringar i sjuklighet eller arbetsoförmåga som upptäcks i indexet eller är möjliga att förutse utifrån indexet, inbegripet regionala skillnader och skillnader mellan befolkningsgrupper, är viktiga för att kunna följa upp genomförandet av målen för social- och hälsovårdsreformen och socialskyddreformerna. Det Nationella hälsoindexet kan även utnyttjas när man bedömer effekterna av tjänster eller social trygghet. Dessutom är hälsoindexet en central uppgift i kommunernas och regionernas välfärdsberättelser.

Projektets målsättning är att

  • utveckla det Nationella hälsoindexet utifrån THL:s tidigare sjuklighetsindex och FPA:s Hälsobarometer
  • komplettera och granska indexets datainnehåll med fokus på sjukdomsgrupper och arbetsoförmåga
  • använda indexet för att bedöma befolkningens hälsotillstånd i kommuner och välfärdsområden med olika befolkningsstruktur
  • producera information om bl.a. socioekonomiska skillnader mellan befolkningsgrupper 
  • med hjälp av indexet undersöka förändringar i befolkningens hälsa över tid och förutsäga framtida trender med beaktande av förändringar i befolkningsstrukturen med potentialen att förebygga sjukdomar
  • bygga upp processen för informationsproduktionen för indexet och se till att indexet uppdateras regelbundet och att det finns öppen tillgång till uppgifterna i indexet.

Samarbetspartner

THL, FPA, Pensionsskyddscentralen och Statistikcentralen

Finansiering

FPA och THL

Kontaktinformation

Päivikki Koponen
ledande expert
tfn 029 524 8868
e-post: [email protected]