Moninaisesti parempi – Nostetta maahanmuuttajataustaisten naisten asiantuntijauriin

Kolme naista istuu tietokoneen äärelllä tekemässä töitä.

 

Kesto:

1.10.2019 – 30.09.2022

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

Moninaisesti parempi -hanke edisti työelämän monimuotoisuutta sekä Suomeen muuttaneiden korkeasti koulutettujen naisten työllisyyttä ja asiantuntijuutta.

Hankkeessa tuotettiin tutkimukseen perustuvaa tietoa Suomeen muuttaneiden naisten urakehitykseen liittyvistä haasteista, asemasta työelämässä sekä osaamisesta. Tiedon avulla kehitettiin työelämää ja asiantuntijaorganisaatioiden käytäntöjä.

Hanke koostui kolmesta osakokonaisuudesta, joiden tavoitteena oli:

  • Moninaisesti parempi asiantuntijaorganisaatio: luoda sukupuolitietoisia ja monimuotoisuutta edistäviä henkilöstö- ja toimintakäytäntöjä asiantuntijaorganisaatioihin
  • Moninaisesti parempi työura: vahvistaa Suomeen muuttaneiden naisten asiantuntijaosallisuutta ja työllisyyttä
  • Moninaisesti parempi yhteiskunta: purkaa maahan muuttaneisiin naisiin liitettyjä stereotypioita tutkimus- ja asiantuntijaviestinnän keinoin

Hankkeen kehittämis- ja tutkimustyö

Kaikki hankkeen kehittämis- ja tutkimustyön tuotokset on koottu yksiin kansiin hankkeen työkirjaan. Työkirjasta löytyy lisätietoa työelämän monimuotoisuuden tilasta, suosituksista, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä osallistavasta tutkimuksesta ja vaikuttavasta hankeviestinnästä.
Moninaisesti parempi -työkirja: Kokoelma hankkeen tuotoksista (2019–2022)

Hankkeessa kehitettyjä materiaaleja muualla verkossa:

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.
Moninaisesti parempi – Nostetta maahanmuuttajataustaisten naisten asiantuntijauriin (Työterveyslaitos)

Rahoitus

Rahoittajana toimi Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Yhteystiedot

Shadia Rask
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 8537
sähköposti: [email protected]