Vakavan pneumokokkitaudin (IPD) ilmaantuvuus Suomessa serotyyppi- ja ikäryhmittäin

Pneumokokki eli Streptococcus pneumoniae on bakteeri, joka yleisimmin aiheuttaa ylähengitysteiden infektioita, kuten poskiontelo- ja välikorvatulehduksia. Se voi aiheuttaa myös vakavia, sairaalahoitoa vaativia tauteja, kuten aivokalvotulehduksia, keuhkokuumeita, bakteremioita ja verenmyrkytyksiä.

THL seuraa vakavien pneumokokkitautien ilmaantuvuutta ja bakteeriserotyyppien jakaumaa. Vakava pneumokokkitauti on tauti, jossa bakteeri on eristetty tai osoitettu muulla tavoin verestä tai aivo-selkäydinnesteestä. 

Seurantatiedot saadaan 

  • tartuntatauti-ilmoituksista, joita kliinisen mikrobiologian laboratoriot lähettävät valtakunnalliseen tartuntatautirekisteriin
  • THL:n asiantuntijalaboratorion tekemistä tarkemmista laboratoriotutkimuksista. 

Suomessa laboratoriovarmistetut vakavat pneumokokkitaudit ovat vähentyneet rokotetuilla lapsilla merkittävästi sen jälkeen, kun kymmenen pneumokokkityyppiä sisältävä pneumokokkikonjugaattirokote (PCV10) otettiin kansalliseen rokotusohjelmaan syyskuussa 2010.  Alle 5-vuotiailla lapsilla todettiin vuoden 2019 loppuun mennessä 75 prosenttia vähemmän vakavia pneumokokkitauteja kuin samanikäisillä lapsilla ennen rokotusohjelman aloittamista vuosina 2004–2009 keskimäärin.

Rokoteserotyyppien aiheuttamat vakavat taudit ovat vähentyneet myös rokottamattomilla

Pneumokokkibakteereista tunnetaan jo 100 eri muotoa eli serotyyppiä. Lasten rokotusohjelmaan kuuluva pneumokokkirokote antaa suojaa kymmentä yleistä serotyyppiä vastaan. 

Rokotteeseen kuuluvien pneumokokkityyppien aiheuttamat vakavat taudit ovat lähes hävinneet sekä rokotetuilta pikkulapsilta että rokottamattomasta väestöstä kaikissa ikäryhmissä. Tämä johtuu ns. laumasuojasta: rokotetuilla lapsilla on nielussaan vähemmän rokotteeseen kuuluvia pneumokokkityyppejä, minkä vuoksi he eivät enää tartuta tautia eteenpäin. Bakteeritartuntojen väheneminen pienentää näin myös rokottamattoman väestön pneumokokkitautien määrää.

Rokotteeseen kuulumattomien serotyyppien ilmaantuvuus on lisääntynyt aikuisilla

Rokotteen väestölle antamaan suojaan vaikuttaa myös rokotteen sisältämien serotyyppien korvautuminen muilla serotyypeillä. Tämä ns. korvautumisilmiö on havaittu useissa maissa pikkulasten rokotusten aloittamisen jälkeen. 

Suomessa rokoteserotyyppien korvautuminen muilla serotyypeillä on ollut lapsilla vähäistä. Aikuisilla, etenkin yli 65-vuotiailla, korvautuminen on ollut voimakkaampaa kuin lapsilla. Väestön vanheneminen ja pneumokokkitaudin riskitekijöiden yleistyminen voivat myös lisätä pneumokokkitaudin ilmaantuvuutta. Myös vaikea influenssakausi voi joinakin vuosina lisätä pneumokokkitaudin ilmaantuvuutta, koska influenssainfektio altistaa pneumokokin ja muiden bakteerien aiheuttamille jälkitaudeille.

COVID-19-pandemian rajoitustoimet vähensivät vakavan pneumokokkitaudin ilmaantuvuutta

Vuonna 2020 vakavan pneumokokkitaudin ilmaantuvuus laski edellisvuosiin verrattuna huomattavasti kaikissa muissa paitsi 2–4-vuotiaiden ikäryhmässä. Tässä ikäryhmässä ilmaantuvuus pysyi koronapandemiaa edeltävän vuoden 2019 tasolla. Sekä PCV10-rokotteen sisältämät serotyypit että rokotteeseen kuulumattomat serotyypit vähenivät huomattavasti. Ilmaantuvuuden väheneminen oli seurausta COVID-19-pandemian hallintaan käytetyistä hygienia- ja rajoitustoimista, jotka ovat vähentäneet myös muiden hengitystieinfektioiden, kuten influenssa A:n esiintyvyyttä pandemian aikana. 

Vakavan pneumokokkitaudin ilmaantuvuus pysyi matalana myös toisena pandemiavuonna 2021 lukuun ottamatta alle 5-vuotiaita lapsia. Heillä ilmaantuvuus palasi nopeasti pandemiaa edeltävälle tasolle sen jälkeen, kun koronarajoituksia oli poistettu syksyllä 2021.

Alla olevissa kuvissa pneumokokkitaudin ilmaantuvuuden trendit esitetään vuodesta 2004 alkaen vuoden 2021 loppuun asti ikäryhmittäin rokotteeseen kuuluvien serotyyppien ja muiden serotyyppien suhteen. Huomaa, että y-akselin asteikko on erilainen eri ikäryhmillä, koska taudin ilmaantuvuus vaihtelee suuresti eri ikäryhmissä.

Viivakaavio esittää vakavan pneumokokkitaudin ilmaantuvuuden 0–1-vuotiailla 100 000 asukasta kohden vuosina 2004–2021. Kaikki pneumokokkibakteerityypit 16,6 vuonna 2019; 7,5 vuonna 2020; 12,7 vuonna 2021. Lähde: Tartuntatautirekisteri.

Viivakaavio esittää vakavan pneumokokkitaudin ilmaantuvuuden 2–4-vuotiailla 100 000 asukasta kohden vuosina 2004–2021. Kaikki pneumokokkibakteerityypit 4,8 vuonna 2019; 5,1 vuonna 2020; 8,6 vuonna 2021. Lähde: Tartuntatautirekisteri.

Viivakaavio esittää vakavan pneumokokkitaudin ilmaantuvuuden 5–17-vuotiailla 100 000 asukasta kohden vuosina 2004–2021. Kaikki pneumokokkibakteerityypit 2,1 vuonna 2019; 0,1 vuonna 2020; 0,4 vuonna 2021. Lähde: Tartuntatautirekisteri.

Viivakaavio esittää vakavan pneumokokkitaudin ilmaantuvuuden 18–49-vuotiailla 100 000 asukasta kohden vuosina 2004–2021. Kaikki pneumokokkibakteerityypit 5,5 vuonna 2019; 3,1 vuonna 2020; 2,7 vuonna 2021. Lähde: Tartuntatautirekisteri.

Viivakaavio esittää vakavan pneumokokkitaudin ilmaantuvuuden 50–64-vuotiailla 100 000 asukasta kohden vuosina 2004–2021. Kaikki pneumokokkibakteerityypit 18,4 vuonna 2019; 7,6 vuonna 2020; 7,0 vuonna 2021. Lähde: Tartuntatautirekisteri.

Viivakaavio esittää vakavan pneumokokkitaudin ilmaantuvuuden 65-vuotiailla ja sitä vanhemmilla 100 000 asukasta kohden vuosina 2004–2021. Kaikki pneumokokkibakteerityypit 31,8 vuonna 2019; 12,3 vuonna 2020; 11,6 vuonna 2021. Lähde: Tartuntatautirekisteri.

Viivakaavio esittää vakavan pneumokokkitaudin ilmaantuvuuden kaikissa ikäryhmissä 100 000 asukasta kohden vuosina 2004–2021. Kaikki pneumokokkibakteerityypit 13,5 vuonna 2019; 5,8 vuonna 2020; 5,6 vuonna 2021. Lähde: Tartuntatautirekisteri.

Merkintöjen selitykset

  • PCV10-rokotteen pneumokokkityypit: Kansallisen rokotusohjelman Synflorix®-rokotteen sisältämät pneumokokkibakteerin serotyypit: 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F.
  • FinIP: valtakunnallinen aluesatunnaistettu pneumokokkirokotetutkimus, jossa noin 30 000 lasta sai PCV10-rokotteen ennen kuin kansallisen rokotusohjelman pneumokokkirokotukset alkoivat. Kaksi kolmasosaa tutkimusalueista käytti PCV10-rokotetta.
    Lisätietoa: FinIP.
  • Kuvaajissa tapaukset, joista serotyyppitietoa ei ole saatavilla, on jaettu pneumokokkityyppien-ryhmiin niiden kokoa vastaavissa suhteissa.

Tietolähde

Tartuntatautirekisteri, THL