Hankkeiden julkaisut

Henkilö lukee kirjaa.

Löydät tältä sivulta Euroopan sosiaalirahaston osallisuushankkeiden julkaisuja. Hankkeita rahoitettiin Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta ja niiden tavoitteena oli sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjuminen (ESR toimintalinja 5).

Julkaisut on järjestetty hankkeiden nimen mukaan. Hankkeen nimen perässä on hankekoodi. Listaus sisältää julkaisut, jotka hankkeet ovat itse ilmoittaneet.

ARVO ihmiselle – verkoston avulla moniammatillista tukea elämänhallintaan (S22397)

ARVO ihmiselle – verkostomainen työskentely järjestö- ja diakoniatoiminnassa
Roininen, Milla ym. Turun ammattikorkeakoulu. Oppimateriaaleja (2022).

ASKELMAT- Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä (S22427)

Matka osallisuuteen: Osallisuuden edistämisen menetelmiä nuorten aikuisten kanssa työskenteleville
Hoskola, Aino ym. LAB-ammattikorkeakoulu (2023).

Hei työnantaja, TäsMä nyt oon! Täsmätyöllistämisen tietopaketti rekrytoinnin ja palkkaamisen tueksi
Jokinen, Outi ym. LAB-ammattikorkeakoulu (2023).

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat (S20810)

Hankkeen loppuraportit (5.2.2020)

Bridging – Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet (S21554)

Kehitysvammaisten henkilöiden työllistyminen: Asenteet ja niihin vaikuttaminen. Kirjallisuuskatsaus.
Jaakkola, Heidi.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö (2020)

Circus Maximus (S21198)

Sirkuskokemuksia Circus Maximus -hankkeessa
Hokkanen, Anu. (2020) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Sosiaalinen sirkus osallistaa nuoria ja huumori luo yhteisöllisyyttä.
Ström-Kallio, H. & Tschernov, A. (2018). Teoksessa Horn, H., Reunanen. M. & Vapalahti K. (toim.) Yhteistyötä ja vuorovaikutusta sosiaali- ja terveysalalla. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. s. 172–177.

Creating Positive Future – FUTU (S22074)

Tulevaisuuden digitaalinen nuorisotyö ja nuorisotyön digitaalinen tulevaisuus: tulevaisuussuuntautunut digitaalinen nuorisotyö pääkaupunkiseudulla - sovelluksia, käytänteitä ja kehitysehdotuksia
Paajanen, Reetta. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö (2021).

Dimmi – Digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen (S21194)

DIMMI : digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen : loppujulkaisu 2020
Heinonen A., Korhonen T., Naamanka L., Ravelin T., (2020) Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä, Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Esiselvitys järjestöjen roolista kuntalaisten yhteiskuntaosallisuuden vahvistamisessa (S20291)

Toiminnan kohteesta osalliseksi. Esiselvitys järjestöjen roolista kuntalaisten yhteiskuntaosallisuuden vahvistamisessa (pdf 1,92 Mt)
Kopra, T.
Rovaniemen kaupunki. Rovaniemi, 2016.

Fructus - toimintaa työelämäorientoituneille (S21979)

Työllistymisen esteet ja niiden poistaminen Fructus-hankkeen osallistujien kokemana
Röntynen, Eeva-Leena. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö (2022).

Kykyviisarin hyödyntäminen Fructus-hankkeessa
Panelius, Riikka-Maria. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö (2022).

Hoitava liikunta-aktivointi (S20256)

Liikuntakäyttäytymiseen vaikuttava motivaatio itsemääräämisteorian näkökulmasta.
Tuuha, H.
Itä-Suomen yliopisto, terveystaloustiede. Pro gradu. 2016.

Liikunnan hyödyt eri sairauksien hoidossa: Ohjeistus milloin työikäinen ohjataan liikuntaneuvojalle
Mandelin, K.
Diakonia-ammattikorkeakoulu. Pieksämäki, 2016.

Hoivafarmi (S20186)

Eläinten hyvinvoinnin huomioiminen Green Care -toiminnassa maatilalla
Muikku, R.
Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu). Joensuu, 2016.

Luontolähtöiset menetelmät kuntoutuksessa
Rasänen, M.
Mikkelin ammattikorkeakoulu. 2016.

Hoivamaatilatoimintaa mielenterveyskuntoutujille. Opas maatalousyrittäjille
Kähäri, M. & Niemelä, A., (2016):
Mikkelin ammattikorkeakoulu. 2016.

Luontolähtöiset menetelmät nuorten hyvinvoinnin edistämisessä: kirjallisuuskatsaus
Tammela, S.
Mikkelin ammattikorkeakoulu. 2015.

Eläinavusteiset menetelmät mielenterveyskuntoutuksessa: systemaattinen kirjallisuuskatsaus
Kemppainen, A.
Mikkelin ammattikorkeakoulu. 2015.

Hyvällä mielellä Pohjois-Savo (S22205)

Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeen esiselvitys. Toimenpide-ehdotus ja vaikuttavuuden arviointisuunnitelma (pdf)
Saijonkari, M. ym. (2021)
Itä-Suomen yliopisto.

Ihan jees arki -hanke (S21196)

Nuorten perheet ja läheissuhteet : Nuorten elinolot -vuosikirja 2020
Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Valtion nuorisoneuvosto, 2020.

IKUT - Ihmiskaupan uhrien työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittäminen (S21958)

Hyväksikäytöstä reiluun työelämään. Selvitys ulkomaalaistaustaisten ihmiskaupan uhrien työllisyyspalveluiden järjestämisestä Suomessa
Jokinen, Anniina ym. HEUNI. Selvitys (2021). 

Info-Gloria (S20573)

Info-Gloria – monikielisen neuvontatyön ammattilaiseksi. Info-Gloria -maahanmuuttajaneuvonnan kehittämishankkeen kokemuksia
Huttunen , Hannu-Pekka (toim.)
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. 2017.

Isän näköinen (S21217)

Isätyökirja
Miessakit ry, Setlementtiliitto, Euroopan sosiaalirahasto.

ITU2 - Inklusiivisella toimintatavalla uutta (S21043)

Asukkaat alueen hyvinvoinnin rakentajina – kokemuksia Oulun Rajakylän kehittämisestä.
Vuokila-Oikkonen P., Hyväri S., Keskitalo E. (Eds.)., (2020). Diak Työelämä 19, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Matalan kynnyksen palveluohjausta kehittämässä.
Teoksessa Turvaverkkoa paikantamassa:  Piirainen K.&  Kivirinta M. 

Päivi Vuokila-Oikkonen, Elsi Kylli & Tarja Siira.
Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 4. 

Koettu sosiaalinen hyvinvointi asuinalueen osallistavan toimintatavan kehittämisessä.
Vuokila-Oikkonen P., Hyväri S. & Kainulainen Sakari.
Dialogi 3/2019.

Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä - työtä ja osallisuutta nuorille (S20130)

Nuorten osallisuuden vahvistaminen nuorten, järjestöjen ja hyvinvointiaseman yhteistyötä kehittämällä
Jormakka, R. & Räsänen, T.
Saimaan ammattikorkeakoulu. 2016.

Järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyö Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa
Suntio. M. & Mikkonen, S.-L.
Saimaan ammattikorkeakoulu. 2015.

Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille (S21256)

Kannabishankkeen arviointitutkimus, Loppuraportti 2020
EHYT ry ja YAD ry

Kohti unelmia -hanke (S20039)

Kohti unelmia –hankkeen tarjoama tuki mielenterveyskuntoutujille: Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia hankkeen tuomista hyödyistä
Jämsä, P. & Rantala, J.
Lahden ammattikorkeakoulu. Lahti, 2017.

Komppaa! Kompensaatiokeinoista apuaskelmia työtehtäviin (S21221)

Ryhmänohjaajan opas : Kompensaatiokeinoista apua arkeen, työhön ja oppimiseen.
Alaverdyan, A.; Mattila, L.; Peuna-Korpioja, K.; Kivioja, T. & Lautamo, Tiina (2019) Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Komppaa-peli: Keinoja oppimisvaikeuksien tuomiin haasteisiin ja arjessa selviytymiseen.
Häyrinen, M. & Pelttari, P.
Opinnäytetyö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2019.

Ratkaisukeskeisten menetelmien hyödyntäminen työhönvalmennuksessa.
Karakorpi, S.
Opinnäytetyö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2019. 

Kotiäitiydestä kohti opiskelua ja työelämää (S21602)

Kotiäitiydestä kohti opiskelua ja työelämää. Hankkeen loppuraportti.
Nicehearts ry. (2021)

Kulttuurit yhteisellä polulla - luonto ja osallisuus hyvinvoinnin vahvistajina (KUPO-hanke) (S21858)

Lumoavaa luontoa arjessa ja yhdessä : miten monikulttuurinen luontotoiminta taipuu osaksi kuntoutumisen ja kotoutumisen palveluja
Jokela, Laura & Uusitalo, Marja. Lapin ammattikorkeakoulu. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (2022).

Luontosuhteen katkokset ja jatkuvuudet: maahanmuuttajien kokemuksia pohjoisessa
Tuulentie, Seija ym. Terra. Tieteellinen artikkeli (2021). 

Kunnolla töihin (S20013)

Yhdessä kohti osallisuutta. Kehittäjäasiakastoiminnan kokeilu Kunnolla Töihin –hankkeessa
Antila, A.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylä, 2016.

Pitkäaikaistyöttömien toimintakyvyn arviointi: Yli 50-vuotiaiden työttömien toimintakykyprofiili Kunnolla Töihin -hankkeessa
Löytönen, M. & Raatikainen, A.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylä, 2016.

Työelämästä syrjäytyneen yli 30-vuotiaan työkyvynarviointi. Arviointimenetelmiä työtilanteessa tapahtuvaan arviointiin ja sosiaalisten taitojen havainnointiin
Voutilainen, S., (2016):
Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylä, 2016

Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen (S20469)

Kokeilukulttuuria ja kuntalaislähtöisyyttä : Oulun Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen -hankkeen arviointi osallistuvan demokratian ja uuden julkisen hallinnan näkökulmista.
Mäkäläinen, J. (2019)
Tampereen yliopisto. 

Kuopion Saaristokaupungin nuoret kansalaiset – NuoriZaaristo (S20292)

Zoutaa ja huopaa : nuorizaaristo-hankkeen työkirja
Ruuskanen M., Hakoluoto T. & Saaranen-Kauppinen A. (toim.)
Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kuopio, 2016.

KYKY - Yhteisöllinen vastuu ja yksilölliset työpolut (S20368)

Stadin aikuisopisto maahan muuttaneiden kouluttajana. Kartoitus ja kehittämisideoita (pdf 832 kt)
Melo, M.
Stadin aikuisopisto. 2016.

Kykyportaat -vuorovaikutus työ- ja toimintakyvyn virittäjänä (S21204)

Omaa polkua etsimässä. Työkokeilijanuorten näkemyksiä ja kokemuksia Waste&Feast Snellu Cafessa.
Haapio, Maija (2019). Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

LEIJAT (S20286)

Lieksan maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten palvelutarpeet –selvitys (pdf 433 kt)
Sotkasiira, T. (2016)
Itä-Suomen Yliopisto.

Maahanmuuttajanaisten kotoutumisen tukeminen: ”Oma identiteetti tulee säilyttää vaikka missä asut”
Mantsinen De Macario, R. & Hara, J. (2016)
Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu).

Lumoava (S21095)

Elävä portfolio
Koivula M., Karvonen S. (2020)
Centria-ammattikorkeakoulu.

Luontoa toimintaan yli rajojen (S21488)

Kansainvälistä hankeyhteistyötä luontoperustaisessa kuntoutustoiminnassa (pdf)
Rintala, J., Rajaniemi, P. & Huczkowski, P. (2020)
Hyvinvointi ja kulttuuri 28/2020, Lapin ammattikorkeakoulu.

Maalinnoitus (S20316)

”Tuntee itsensä vähä niinku tärkeeks tai ainakin olemassaolevaks”: Yhdyskuntapalvelua suorittavien asiakkaiden kokemuksia palveluohjauksesta Maalinnoitus-hankkeessa
Noponen, E.
Laurea-ammattikorkeakoulu. Vantaa, 2016.

Minun tieni kokemusasiantuntijaksi (S21610)

Kokemusasiantuntijuus hoitotyössä sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemana
Anttila, Sanna
LAB-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Opinnäytetyö (2021)

Minun tulevaisuuteni! (S20070)

Monikulttuurisen maahanmuuttajaryhmän ryhmäyttäminen: Minun Suomeni ja Minun tulevaisuuteni –hankkeet
Mantere, N.
Humanistinen ammattikorkeakoulu. 2016.

Siltoja kotoutumiseen: Lahden alueen kolmannen sektorin toiminta maahanmuuttajien tukena 
Rahikainen, M.-A. & Toivanen E.
Lahden ammattikorkeakoulu. Lahti, 2015.

Mitä sinulle kuuluu? - Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö (S21136)

Siikajokisten nuorten kokemuksia nuorisotyöttömyydestä
Heikkinen, M. & Hemmilä, A. (2021)
Diakonia-ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö.

Naapurit – yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistajat (S21216)

LAMK Well-being and Regenerative Growth: Annual Review 2019
Peltonen, Kati & Tommola, Päivi (toim.)
Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 55, Lahden ammattikorkeakoulu.

Hyvinvointi ja uudistava kasvu : painoalan kokoomajulkaisu 2018
Peltonen, Kati & Kouvo, Heidi (toim.)
Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 42, Lahden ammattikorkeakoulu.

Taloudellisen arvioinnin mahdollisuudet vammaispalveluissa
Liukka, Katja.
Saimaan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. 2019.

Lähinaapuri kehitysvammaisten asukkaiden osallisuuden tukena
Karhu, Emilia.
Saimaan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. 2019.

Kehitysvammaiset yksilöinä yhteiskunnassa sekä naapuriyhteisötoiminnan kehittäminen sosiaalisen isännöinnin avulla : Videodokumentin käsikirjoitus
Virinsalo, Jere & Lehtinen, Tino.
Lahden ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. 2018. 

Naapuriäiti-toimintamallin kehittäminen (S20489)

Vantaalaisten maahanmuuttajanaisten kokemukset sosiaalipalveluiden vaikutuksesta kotoutumiseen
Liljemark, S.
Laurea-ammattikorkeakoulu. 2016.

”Nainen on timantti”: Maahanmuuttajanaisten vanhemmuuden tukeminen Naapuriäiti-hankkeessa
Honkavaara, J. & Päivärinne, K.
Laurea-ammattikorkeakoulu. Vantaa, 2016.

NAKSU ( Nuorten asumisenohjaus ja kokonaisvaltainen sosiaalinen uudistuminen) (S20526)

”ENNEN OVI KÄVI KUIN SALUUNASSA KONSANAAN.” Nuorten asumisen ohjaus ja kokonaisvaltainen sosiaalinen uudistuminen -hankkeen arviointitutkimus (pdf 950 kt)
Kainulainen, Satu (2019)
Itä-Suomen yliopisto. Pro gradu.

Nova2 – Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla (S21350)

Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla. Nova 2 -hankkeen loppuraportti
Miia Länsitie, Tanja Löytynoja, Kristiina Kangas ja Taina Linn.
Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, ODL Liikuntaklinikka ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

OMA-hanke, Osa Minusta, osanA meitä (S21931)

Asiakasosallisuuden yhteiskehittämisen toimintamalli
Koivula, Minna & Karvonen, Sanna-Kaisa. Centria-ammattikorkeakoulu. Raportteja ja selvityksiä (2022). 

Oman muotoinen koti (S20131)

Nuorten ja vanhusten kokemuksia yhteisasumiskokeilusta palvelutalossa 
Marttila, S. & Nykänen, P.
Laurea-ammattikorkeakoulu. Hyvinkää, 2016.

Opinnollistava kuntoutus – kaikille toisen asteen koulutus (S21130)

“Rinnalla kulkevaa tukea kaikissa tilanteissa” – Kokemuksia opinnollistava kuntoutus -hankkeen antamasta tuesta sekä yhteistyöstä hankkeen kanssa.
Rimpiläinen, Lea; Pärnänen, Tiina
Karelia-ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö (2021)

Osallistavan sosiaalisen tuen kehittämishanke (S20334)

Yhteistyölle! Järjestöpalvelut osana sosiaalisen kuntoutuksen palvelukokonaisuutta
Jonninen, N.
Humanistinen ammattikorkeakoulu. 2016.

Osallistu Lapinlahden Lähteellä (S20493)

Osallistu Lapinlahden Lähteellä: vapaaehtoistyöntekijöiden kokemuksia toiminnan merkityksellisyydestä
Blomqvist, K. & Vilppula, T.
Metropolia Ammattikorkeakoulu. 2016.

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille (S20699)

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille. Käsikirja nuorten parissa työskenteleville.
Helsingin Diakonissalaitos. 2019.

Teoksessa Angeria K. & Niskanen M. (toim.)

Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosesseissa (S20752)

Experiences of inclusion and welfare services among Finnish Sami with disabilities. 
Hokkanen, Liisa. (2017). Tutkimusraportti.

Mittareita ja työvälineitä vammaissosiaalityössä : Tuloksia VamO-hankkeesta
Valkeinen, H. & Sohlman, B. (2019)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

”Oman elämänsä sankariko”, aineistona aikuisten kyselyyn vastanneiden kehitysvammaisten henkilöiden avovastaukset.
Lauri, Heidi (2019)
Lapin yliopisto. Pro gradu.

Osallisuus vammaissosiaalityössä on yhteistyötä – asiakkaiden kokemuksia - kyselyraportti aikuisten ja lasten kyselyiden tuloksista. 
Heini, A.; Hokkanen, L.; Kontu, K. & et al.  (2019)
Lapin yliopisto.

RAI-välineiden käytettävyys vammaispalveluissa: InterRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD ja interRAI-CHA-välineiden kokeilu
Sohlman, B., Luomala, O. & Mäkelä, M. (2019)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Vammaispalveluiden asiakkaiden käsityksiä osallisuuden rakentumisesta.
Tihinen, Jaana (2018)
Lapin yliopisto. Pro gradu.

Vammaispalvelujen sosiaalityön asiantuntijuus on turvattava.
Marjo Romakkaniemi, Kalle Könkkölä, Marjatta Martin & Tiina Lappalainen: ammatillinen puheenvuoro YP –lehdessä. (3/2018).

Yhdessä eteenpäin: asiakasosallisuus vammaissosiaalityössä
Kivistö, M. & Nygård, M. (2019)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Osallisuutta moniammatillisesti - OSMO-hanke (S21123)

Sosiaalinen kuntoutus : Näkökulmia palvelumallin muotoiluun
Paulasaari, Merja (2018)
Vaasan ammattikorkeakoulu.

Sosiaalinen kuntoutus : Sosiaalisen kuntoutuksen jäsentäminen.
Timo, Anne (2018)
Vaasan ammattikorkeakoulu.

Työelämän ulkopuolella olevat asiakkaat toimijoina palveluissa.
Kaukonen, Maija (2019)
Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

OSUMA - Osallisuutta ja uusia palvelumalleja moniammatillisen palveluohjauksen keinoin (S20197)

Nuorten palvelupolkujen rakentaminen – OSUMA-hankkeen osallistava kehittämisprosessi Pieksämäellä
Pätynen, P., Vuokila-Oikkonen, P. & Norontaus, M.
Teoksessa Gothóni, R., Hyväri, S., Kolkka, M. & Vuokila-Oikkonen, P. (toim.) Osallisuus yhteiskunnallisena haasteena – Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 2.
Diakonia-ammattikorkeakoulu. Helsinki, 2016.

Palvelu olen minä! (S20138)

Nuorten kokemuksia voimaantumisesta Palvelu olen minä! –hankkeessa
Elojärvi, A. (2016)
Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Palvelupolut kuntoon (PAKU) (S21385)

Ihmisiä kohtaamassa : Asiakaslähtöisen palveluohjauksen jäljillä työikäisten palveluissa
Ketola, T. & Alaverdyan, A. (2020)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Yhteiskehittäminen Palvelupolut kuntoon -hankkeessa: Kehittäjäryhmän osallistujien näkemykset toimintatavasta
Hirvilahti, Niina. (2020)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä -projekti (S20519)

Työllistymisedellytyksiä edistävät ja rahoittavat tekijät Salon Party hankkeen uudessa pitkäaikaistyöttömille suunnatussa ryhmätoiminnassa.
Sanden, M. (2016)
Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Green Care -toiminta pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa
Nyrhinen, S. (2016)
Turun ammattikorkeakoulu.

Pelaten osalliseks (S20409)

Eskapismista todellisuuteen ja takaisin – hyöty- ja terveyspelit osana mielenterveyskuntoutumista
Hopia, H. & Raitio, K. (2016)
Teoksessa Tuomi, J., Ketola, S. & Nuutinen, L. (toim.)  TAITO2016 Oppimisen ydintä etsimässä. (pdf 3, 75 Mt) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja.

PoLut – Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotouttamisessa (S20915)

Ideoita ja ohjeita ympäri vuoden järjestettäviin luontotyöpajoihin - Polut-hankkeessa kehitettyjä luontotyöpajoja maahanmuuttajaryhmille.
Uusitalo, M., Välimaa, L., Kelloniemi, K. & Jokela, L. (toim.) Hyvinvointi ja kulttuuri 10/2019.

Ideoita ja ohjeita luontotyötoiminnan järjestämiseen – Polut-hankkeessa kehitettyjä ohjattuja työtoimintakokeiluja.
Jokela, L., Uusitalo, M., Santala, K., Välimaa, L. (toim.) Hyvinvointi ja kulttuuri 11/2019

Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa (S20915)

Ideoita ja ohjeita ympäri vuoden järjestettäviin luontotyöpajoihin -  Polut-hankkeessa kehitettyjä luontotyöpajoja maahanmuuttajaryhmille.
Uusitalo ym. (Lapin AMK, Hyvinvointi ja kulttuuri 10/2019)

PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa (S20898)

Yhteiskehittäminen aikuissosiaalityössä – Toimintamalleja työntekijöiden ja asiakkaiden yhteiseen kehittämiseen ja yhteistutkijuuteen.
PRO SOS -hanke.

Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin.
Zechner, M. (toim.) (2019) 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 144. 

Psykososiaalinen tuki COVID19-riskiryhmille etäyhteydessä (S22023)

Asiakastyytyväisyyskysely etäpalveluohjauksessa
Karjalainen, P. & Arffman, M. (2021)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa (S21275)

”Haaveistani tehdä hyvää en ole luopunut”. Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä.
Rissanen, P. & Jurvansuu, S. (2018). Tietopuu: Tutkimussarja 2/2018: 1-16.

”Haluan olla hyödyllinen ja aktiivinen yhteisön ja yhteiskunnan jäsen”. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan suhde mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hyvinvointiin.
Rissanen P. & Jurvansuu S. (2019). Tietopuu: Tutkimussarja 1/2019, 1–20

Kokemusasiantuntijakoulutuksen merkitys koulutukseen osallistuneiden arvioimana.
Laitila (2019) Kuntoutus 42 (3), 18–31.

Kokemusasiantuntijoiden ja mielenterveystyön ammattilaisten jaettu asiantuntijuus mielenterveystyössä.
Soronen (2019). Teoksessa Tarja Orjasniemi, Marjo Romakkaniemi & Tanja Tauro (toim.) Tutkiva sosiaalityö. Muuttuvat rajat ja vastuut - globaali ja lokaali sosiaalityössä.

Mitä toipumisorientaatio tarkoittaa mielenterveystyössä?
Nordling (2018). Duodecim 134(15), 1476–1483. 

Sähköiset mielenterveyspalvelut toipumisen näkökulmasta. Integroiva kirjallisuuskatsaus.
Kivistö (2020). Kuntoutus 43 (3), 34–50.  

Toimijoiden osallistuminen ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä
Jurvansuu (2019). Tietopuu: Tutkimussarja 2/2019. A-klinikkasäätiö, Helsinki.

Tunnekokemukset osana kokemusasiantuntijaksi kehittymistä
Soronen (2020). Janus 28 (1), 60–76.

Ruokajonosta osallisuuteen (S21162)

Osallisuutta ruoka-avun rinnalle? Havaintoja ja näkökulmia toiminnan ääreltä (pdf 1,24 Mt)
Niemi, T. & Winter, T. (2020)
Sininauhaliitto.

Ruori - uutta suuntaa terveyteen, työ- ja toimintakykyyn (S20541)

Työttömien kokemuksia omasta terveydentilastaan ja kuntouttavasta toiminnasta
Salminen, A. & Timonen, R. (2016)
Turun ammattikorkeakoulu.

Työtön nuori: kirjallisuuskatsaus työttömyyden syistä ja terveysvaikutuksista
Kauhanen, A., Ala-Uotila, I. & Jokela, H. (2016)
Turun ammattikorkeakoulu.

Liikunnallinen toimintapäivä – yhteistyössä Ruori-hanke
Kivilä, A., Laine, m. & Parviainen, A. (2016)
Turun ammattikorkeakoulu.

Työttömien tarpeet ja toiveet terveyden edistämiseksi ravitsemuksen keinoin. Tietoa Ruori-hankkeelle
Flego, D., Heikkinen, M. & Jokela, M. (2016)
Turun ammattikorkeakoulu.

Saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus: hyvinvointipalvelut osallisuuden vahvistamisessa (S20394)

BUORRE EALLIN GÁVPOGIS – Saamelaisten hyvä elämä ja hyvinvointipalvelut kaupungissa.
Heikkilä, L., Laiti-Hedemäki, E. & Miettunen, T. (toim). (2019)
Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 68.

Yhteisöllisyys ja eettisyys saamentutkimuksessa
Heikkilä, Lydia & Miettunen, Tuuli
AGON, 2/2016

Welfare Services in enhancing good life for the Sámi: A reflection on conducting ethically responsible research and developing an improved sense of culture
Heikkilä, Lydia
International Social Work, 2016, Vol 59 (5), 653-665.

Moving forward with Sámi research ethics: how the dialogical process to policy development in Canada supports the course of action for the Nordic countries
Juutilainen, Sandra & Heikkilä, Lydia
Teoksessa Anna-Lill Ledman et. al (eds.) Ethics in Indigenous Research, Past Experiences – Future Challenges. Umeå Universitet, Vaartoe, 2016.

Satakunto (S20865)

Vaikuttavia polkuja. (pdf 5,76 Mt)

Siä päätät - ratkaisuja nuorten osallisuuden tukemiseen peli-innovaatiolla ja palvelumuotoilulla (S20160)

Menetelmätarjotin voimavaraistamiseen
Kirvesniemi T., Leppilampi A., Poikolainen J. (toim.)
Kymenlaakson ammattikorkeakulun julkaisuja. Sarja A. Nro 79, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. 2016.

SOKU - Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen (S20203)

Kemiläisten maahanmuuttajatyttöjen osallisuuden tukeminen
Einola, J. (2016)
Lapin ammattikorkeakoulu.

SOKU2 – Sosiaalinen kuntoutus osaksi palvelujärjestelmää (S21260)

Palvelutarpeesta palvelutuotteeksi.
Harju, S.; Karihtala, S.; Kataja, K.; Pietiläinen, R.; Pulju, K.; Pyyny, H.; Raappana, M.; Romakkaniemi, M.; Räty, R.; Vuori, E. (2020)
Lapin ammattikorkeakoulu.

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU-hanke) (S20506)

Enemmän sosiaalista toimintakykyä, lisää osallisuutta! – Yhteiskehittäen vaikuttavampaa sosiaalista kuntoutusta. – Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishankkeen (SOSKU) 2015–2018 loppuraportti
Raivio, Helka (toim.)
Työpaperi 7/2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia
Kostilainen, Harri & Nieminen, Ari (toim.)
Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. Diak työelämä 13. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. 2018.

Vertaisneuvojien motivaatiotimanttia etsimässä: Selvitys vapaaehtoisten vertaisneuvojien motivaatiosta
Hindrell Taina & Westerinen Heidi (2018)
Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Sosiaalinen kuntoutus työelämäosallisuutta edistämässä
Böckerman, Heidi (2017)
Diakonia-ammattikorkeakoulu.

"...yhessä kato pähkäillään ja sehän se on just tässä ryhmässä hienoo" Ryhmänjäsenten kokemuksia Arki on draamaa -ryhmästä
Lipponen, Tiina (2017)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

”Tiesi, että siitä pystyy ponnistaan ylöspäin.” Liikunta sosiaalisen kuntoutuksen välineenä
Saarinen, Satu (2017)
Diakonia-ammattikorkeakoulu.

”Entäs, jos sittenkin onnistun?” : Positiivisen näkökulman vahvistaminen sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan avulla 
Pukkinen-Hakola, Essi & Kangasniemi-Lintula, Jarita (2017)
Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Sosiaalihuoltolaki ja sosiaalinen kuntoutus. Kuntakyselyn tulokset
Puromäki, H. Kuusio, H., Tuusa, M. & Karjalainen, J. (2017)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

"Tuli tunne, että jotakin kiinnostaa miten minulla menee" Laukaan SOSKU-hankkeen asiakkaiden kokemuksia yksilötyöskentelystä
Jäntti, Tiina (2017)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

STEPPI - Vaikeasti työllistyvien toiminta-, opiskelu- ja työkyvyn vahvistaminen hävikkielintarvikkeita hyödyntävässä toimintaympäristössä (S20927)

”Tulee sellainen olo , että mullakin on väliä.” : Kokemuksia yhteiskehittämisestä ja -tuotannollisuudesta Steppi-hankkeessa.
Virolainen, Veera (2019)
Opinnäytetyö. Diakonia ammattikorkeakoulu.

Suunta elämälle - Osallisuutta sosiaalisella kuntoutuksella (S21648)

Sosiaalinen kuntoutus: Suunta Elämälle -hankkeessa toteutettujen menetelmien merkitys asiakkaiden sosiaaliseen toimintakykyyn
Päkkilä, A., Pöyskö, H., Tolonen, M. (2021)
Opinnäytetyö, Oulun ammattikorkeakoulu

SUUNTA - Nuorten vanhempien suunta työuralle (S20372)

Nuorten vanhempien ja ohjaajien kokemuksia SUUNTA-työuralle ryhmätoiminnasta
Nummi, S. (2017)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

TAKUULLA YHDESSÄ! (S20295)

Musapaja mielenterveyskuntoutuksessa. Musiikillisen toimintamallin kehittäminen vertaisryhmässä 
Happonen, Juha (2016)
Humanistinen ammattikorkeakoulu.

TEKO - Tehostettu kotoutuminen (S20775)

Kototorin merkitys osallisuuden vahvistumisessa kävijöiden näkökulmasta.
Koskinen, Hanna & Siekkinen, Katja (2019)
Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Miten onnistunutta verkostohanketta johdetaan?: Tapaustutkimus TEKO -hankkeen verkostojohtamisesta
Sibbie, Pauliina (2019)
Tampereen yliopisto. Pro gradu.

Kahdensuuntaisen kotoutumisen edistäminen Teko-hankkeessa
Hellman, Juho; Ahonen, Katja (2019)
Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Yhteisötyö kahdensuuntaisessa kotoutumisessa : yhteisö, kohtaaminen ja osallisuus.
Kostiainen T., Popova, K.,  Metteri, A., Leppänen, M. & Harju, M. (2019)
Tampereen yliopisto.

"Varmaan tarvi joku paika, tehdä jotain, kaikki tulee yhdessä" : maahanmuuttajanaisten kokemuksia kantasuomalaisten kohtaamisista Hervannassa.
Karvonen, Kaisa & Leino, Sanna (2017)
Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Tenho - elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin (S20430)

Kadonnutta motivaatiota etsimässä: Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajan työmotivaatiosta
Sahlman, I. (2016)
Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu).

Sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisten näkemyksiä taidelähtöisestä toiminnasta osana sosiaalista kuntoutusta
Parviainen, T. (2016)
Laurea-ammattikorkeakoulu.

”Se on just se heittäytyminen”: Nuorten ja ohjaajien kokemuksia sosiaalisesta sirkuksesta osana pajatoimintaa
Mäenpää, R. (2016)
Laurea-ammattikorkeakoulu.

Aktiivisella ohjauksella työelämään – Tenho-hankkeen nuorten osion vaikuttavuusarviointi
Manninen, E. (2015)
Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Terveydeksi (S20769)

Onnistuneen työttömien terveystarkastuksen elementtejä
Malanin, Aleksandra (2019)
Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Ota huoli puheeksi ja opasta palveluihin -käsikirja (pdf 1,06 Mt)

Terveydenhoitajien ja työttömien kokemuksia työttömien terveystarkastuksista pääkaupunkiseudulla. 
Lindqvist, S., Hoang, P., El Khidani, A.
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Tesoman miähet Työelämän ulkopuolella olevien miesten työ- ja toimintakyvyn parantamisen yhteishanke Pirkanmaalla (S20443)

Tesoman miähet: ”Parempi porukalla ku yksin”
Salmentausta, J. & Palonen, H. (2016)
Tampereen ammattikorkeakoulu.

TiimiVerkko  Osallisuutta verkkovalmennuksesta (S21383)

Digisti kohti työelämää! Kokemuksia digipalvelujen kehittämisestä
Heimovaara-Kotonen, E. & Paasu-Hynynen, S. (2020)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla (S20090)

Opas yksilökeskeiseen luontotoiminnan suunnitteluun: Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 2/3.
Tolvanen T. (2017)
Sarja C. Oppimateriaalit, Lapin ammattikorkeakoulu.

Osallisuutta vahvistavan, luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan malli : Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 1/3. 
Tolvanen T. & Jääskeläinen A. (2016)
Sarja B. Raportit ja selvitykset, Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemi.

Luontoon tukeutuvaa kuntoutustoimintaa Ruotsissa: Matkaraportti Luontoa elämään! -hankkeen opintomatkalta Länsi-Göötanmaalle ja Hallandiin
Jääskeläinen A. (2016)
Sarja D. Muut julkaisut, Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemi.

Tolppa  toimintakyvyn ja osallisuuden parantaminen luonnon parissa -hanke (S21222)

Lempeää liikettä ja läsnäoloa luonnossa: Mielenterveyttä tukeva luontoryhmä
Kaisanlahti, E. & Kallioinen, M. (2021)
Oulun ammattikorkeakoulu.

Metsässä liikkuessa on kuin olisi tullut kotiin: Luonnon vaikutus mielen hyvinvointiin TOLPPA-hankkeessa
Loponen, J., Pakanen, A. & Vadi, K. (2020)
Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Tuetusti tulevaisuuteen (S21228)

Asiakassuhteen merkitys rikostaustaisen henkilön arjessa: Tuetusti tulevaisuuteen -hankkeessa
Lilja, Carita (2021)
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö

”Voi ku tällaista olis ollu jo silloin, ku mä olin nuori… vois olla et elämä olis ihan toisin ny..” Porin Sininauha ry:n Tuetusti Tulevaisuuteen -hankkeen arviointitutkimus
Louhelainen, Anu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (2020)

TUKEE! (S21015)

Kaikki tarvii joskus TUKEE!
Kahala, ym. (2020). Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Miten kohdata sosiaali- ja terveydenhuollossa nuori, joka kärsii neuropsykiatrisesta ongelmasta
Galmassi, N. & Kähkönen, E. (2020). Satakunnan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Nuorten kokemuksia TUKEE! -hankkeen työpajoista keväällä 2019
Häkkinen, Miia (2019)
Satakunnan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Nuorten mielenterveyshäiriöiden tunnistaminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
Rosenqvist, A. & Ylikoski, T. (2019). Satakunnan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Nuorten osallisuus mielenterveystyössä
Salonen, E. & Uurasjärvi, S. (2019). Satakunnan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

”Toivon kuuntelevaa korvaa ja ymmärrystä” - Hyvä palvelukokemus mielenterveydellisen tuen tarpeessa olevien nuorten näkökulmasta
Kuvaja, Katja; Aho, Elina (2019)
Satakunnan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

"Tukea nuorten osallistamiseen" TUKEE! -hankkeen avulla
Jahnsson-Ruohonen, Elina (2019)
Satakunnan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Tänään oli kiva päivä ja kaikki olivat mukavia: Nuorten kokemuksia syksyn 2018 työpajoista.
Tuurala, Jonna (2019)
Satakunnan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Työste - Työelämän ulkopuolella olevien työelämävalmiuksien ja työllistymisedellytysten edistäminen siltaustoiminnan avulla (S20406)

Työelämävalmiuksia alueellista hyvinvointia kehittämällä
Mikkola T. & Roivas M. (toim.)
Metropolia Ammattikorkeakoulu 2017

Toiminnan, suoriutumisen ja ympäristön reflektointityökalu: työ- ja toimintakyvyn itsearvioinnin kehittäminen Työste-hankkeessa
Harmaala, K.
Metropolia Ammattikorkeakoulu. 2016.

”Työ on ihmiselle tärkeää” – Somalien näkemyksiä työllistymisestä ja Työste-hankkeesta
Huotari, O. & Koskinen, H.
Metropolia Ammattikorkeakoulu. 2016.

Vamos Oulu (S21995)

Nuorten osallistaminen pelityökalun soveltamisessa
Laitinen, Ronja & Utriainen, Janita. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö (2022).

Vankeusaika mahdollisuutena! Yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä tukevissa verkostoissa (S20873)

Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen loppuraportti. Hyviä käytäntöjä osallisuuden ja työllistymisen edistämiseen.
Kaarlejärvi, K. & Puumalainen, J. (toim.) Kuntoutussäätiön työselosteita 62/2019. 

Varikko Pohjois-Karjala (S20102)

”Kyl sitä saa semmosat palveluu, mitä ite haluu, pystyy siihen vaikuttaa aika paljon käytöksellä ja muulla.” – Rikostaustaisten henkilöiden kohtaamiskokemuksia viranomaistahojen kanssa
Tukiainen, E. & Juvonen, P.
Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu). Joensuu, 2016.

Arjenhallintaa Varikolla: Materiaali arjenhallintaryhmän ohjaukseen
Sorjonen, H. & Laine, T.
Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu). Joensuu, 2016.

Vihreä telakka (S21314)

Asiakkaiden kokemuksia luontoperustaisesta toiminnasta vihreällä telakalla.
Seppänen, Pia (2019)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Vihreä Telakka - eteenpäin luonnon avulla (S21846)

SOPII KAIKILLE! Luontoavusteisten menetelmien tarpeellisuus Savonlinnan alueen SOTE-palveluissa
Turtiainen, Anni. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö (2022). 

Volume +6dB (S20216)

VOLUME +6dB -hanke: Teoreettinen viitekehys ja valmennuksen perustelut.
Morottaja, J. & Heinsola, I.
Diakonia-ammattikorkeakoulu. 2017

Yhdessä aikuisuuteen – elämässä eteenpäin (YEE) (S22374)

Kohti laadukasta aikuistumisen tukea : Yhdessä aikuisuuteen - Elämässä eteenpäin -hankkeen loppuraportti
Editorit: Hirschovits-Gerz, Tanja; Heino, Tarja; Laine, Terhi & Weckroth, Niina
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 2023

Yhteistä ymmärrystä - Lähityön malli aikuissosiaalityön areenoille (S20540)

Yhteistä ymmärrystä. Lähityön teesit aikuissosiaalityöhön
Korhonen, Sanna
Yhteistä ymmärrystä -hanke, Puumalan kunta. 2017

Yhtymäpinnassa nuori (SS21670)

Nuorten ajatuksia työskentelymenetelmistä ja osallisuuden kokemuksista Yhtymäpinnassa nuori -hankkeessa : ”Kaikki on helpottunut ko on saanut apua”
Kumpula, Anniina
Lapin amk. Sosionomikoulutus. Opinnäytetyö. 2021.

EU-rahoitteinen

Vipuvoimaa EU:sta -logo ja Euroopan sosiaalirahaston logo.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran tunnuskuva.

Puuttuuko hankkeesi julkaisu listasta?

Lähetä julkaisun tiedot sähköpostitse.

Tutkija
Lotta Virrankari
puh. 029 524 7619
[email protected]

Osallisuushankkeet

Löydät kaikki toimintalinjan 5 hankkeet toteuttajineen RR-tietopalvelusta.
RR-tietopalvelu (Eura2014.fi)