Työkalut

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra tuottaa työkaluja tukemaan osallisuushankkeiden tekemää työtä.

 • Osallisuuden 24 apukysymystä
  Kysymysten avulla voi selvittää, miten toiminta edistää osallisuutta ja missä voidaan vielä parantaa.
 • Osallisuustesti.fi
  Palvelu on päättynyt. Osallisuustestin avulla oli mahdollista selvittää, kuinka osallinen olet. Testi oli nopea tapa hahmottaa osallisuuden tematiikkaa.
 • Tasan yhdessä -työkalu
  Tasan yhdessä -työkalu on Sokran tuottama työkalu, joka auttaa hankkeita kiinnittämään huomiota tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen hankkeiden suunnittelu-, toteutus- ja juurruttamisvaiheessa.
 • Palvelusta tuotteeksi -käsikirja
  Palveluiden tuotteistaminen ja palvelumuotoilu tukevat uusien toimintamallien ja palveluiden on juurtumista osaksi palvelujärjestelmää.

 

EU-rahoitteinen

Vipuvoimaa EU:sta -logo ja Euroopan sosiaalirahaston logo.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran tunnuskuva.