Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeet

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinjan 5 hankkeet edistivät sosiaalista osallisuutta ja torjuvat köyhyyttä. Hankkeita rahoitettiin Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman kautta.

Ohjelmassa oli:

 1. valtakunnallisia hankkeita (rahoittajana sosiaali- ja terveysministeriö, STM)
 2. alueellisia hankkeita (rahoittajina rakennerahasto-ELY:t eli Etelä-Savon, Hämeen, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset)

Löydät kaikki toimintalinjan 5 hankkeet toteuttajineen Rakennerahastotietopalvelusta.

Tietoa uudesta ohjelmakaudesta (2021–2027):
Rakennerahastot.fi
EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelmatyön valmistelu (TEM.fi)

559 osallisuushanketta

Toimintalinjan 5 hankkeita oli hankekausien (2014–2017 ja 2017–2021) aikana käynnistetty yli 559 (tilanne 1.4.2023). Lisäksi joillakin hankkeilla oli rinnakkaishankkeita.

Hankkeista vastasivat kansalaisjärjestöt ja muut 3. sektorin toimijat, kunnat ja kuntayhtymät, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, yritykset ja seurakunnat. Tahot tekivät usein yhteistyötä.

Hankkeet toimenpidekokonaisuuksittain

Hankkeet jakautuivat toimintalinjan 5 toimenpidekokonaisuuksittain seuraavasti (tilanne 19.6.2023).

 • 9 % kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla
 • 25 % syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien ryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen
 • 27 % nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tukeminen
 • 40 % heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen

Hankkeiden kohderyhmät

Toimintalinjan 5 hankkeiden kohderyhmiä olivat muun muassa:

 • pitkäaikaistyöttömät 
 • osatyökykyiset 
 • ikääntyneet työttömät
 • nuoret
 • päihde- ja mielenterveyskuntoutujat
 • maahanmuuttajat
 • etniset vähemmistöt
 • asunnottomat
 • vapautuvat vangit
 • eri organisaatioiden työntekijät (esim. kuntien työntekijät)

Lisätietoa

Hankkeiden julkaisut

Hankekortit

EU-rahoitteinen

Vipuvoimaa EU:sta -logo ja Euroopan sosiaalirahaston logo.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran tunnuskuva.

Hankkeiden tuloksia

Sokra-koordinaatio koostaa Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 päättyneistä hankkeista hankekortit, jotka pohjautuvat hankkeiden julkaisuihin ja muihin julkisiin tietoihin.
Hankekortit

Video

Itä-Suomen osallisuushankkeet esittelevät toimintaansa 30.11.2016 Pieksämäellä pidetyssä Voidaanko asioihin vaikuttaa? -seminaarissa.

Video: Toimintalinjan 5 Itä-Suomen hankkeet esittäytyvät