Arviointi

Käsi piirtää viivaa viivottimella.

Arvioinnin avulla hankkeet voivat kehittää omaa toimintaansa ja todentaa aikaansaatuja tuloksia. Arvioinnissa kysytään, mitä olemme tehneet oikein, mitä olemme saaneet aikaan ja missä voisimme oppia uutta.

Arvioinnissa voi käyttää monia eri menetelmiä. Näiltä sivuilta voit lukea itsearvioinnista, asiakasarvioinnista ja vertaisarvioinnista.

Itsearviointi
Asiakasarviointi
Vertaisarviointi

Sokra-koordinaatio on luonut tietopaketin erityisesti osallisuushankkeiden arvioinnin tueksi. Tutustu myös muihin Sokran kehittämiin työkaluihin, joita voi hyödyntää osallisuutta edistävän toiminnan arvioinnissa:

24 apukysymystä: Edistääkö toiminta osallisuutta?
Osallisuuskysely
Osallisuusindikaattori

Näiden lisäksi Tasan yhdessä -työkalu auttaa arvioimaan hankkeita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta:
Tasan yhdessä

EU-rahoitteinen

Vipuvoimaa EU:sta -logo ja Euroopan sosiaalirahaston logo.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran tunnuskuva.