Uutiskirjeen rekisteriseloste

Tämä on Sokra-koordinaation Osallisuutta päätöksiin -uutiskirjeen rekisteriseloste.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjänä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 6000
[email protected]

2. Rekisterin nimi

Sosiaalisen osallisuuden koordinaatio – Sokran asiakasrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on tutkimustiedon ja kehittämistyön tulosten levittäminen keskeisille sidosryhmille. Rekisteriä käytetään uutiskirjeen postittamiseen ja Sokra-hankkeen muuhun sidosryhmäviestintään.

4. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, ammattinimike, taustaorganisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot on koottu julkisista tietolähteistä. Lisäksi käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiakassuhteissa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa koottuja tietoja.

6. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sokran uutiskirjeessä hyödynnetään MailChimp -uutiskirjepalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. MailChimp on sitoutunut Privacy Shield -sopimukseen eli henkilötiedot ovat suojattuna Suomen henkilötietolain edellyttämällä tavalla.
Lisätietoja MailChimp-palvelun tietoturvasta (Mailchimp.com) 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu THL:n Sokra-viestintää tekeville henkilöille. Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt on perehdytetty rekisterin käyttämiseen. 

8. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua jokaisen uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.

9. Rekisteritietojen tarkistusoikeus

Henkilörekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa itseään koskevien tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle sähköpostilla tai postitse. 

EU-rahoitteinen

Vipuvoimaa EU:sta -logo ja Euroopan sosiaalirahaston logo.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran tunnuskuva.