Selvitykset ja suositukset

Tältä sivulta löydät Sokra-koordinaatiossa tehtyjä selvityksiä, koosteita ja suosituksia.

Osallisuustyö hyvinvointialueilla -kysely 2023

Sokra-koordinaatio selvitti toukokuussa 2023 hyvinvointialueiden osallisuudesta vastaavien näkemyksiä osallisuuden edistämistyön tilasta, johtamisesta sekä resursseista. Kyselyyn vastasi 23 osallisuusvastaavaa.
Tutustu osallisuusvastaavien kyselyn tuloksiin

Kohti osallisuutta ja aktiivisuutta tukevaa sosiaaliturvaa – perustoimeentulon turvan ja palvelujen on tuettava toisiaan

Sokra-koordinaatio laati suosituksen siitä, millaisia perustoimeentulon turvan ja siihen liittyvien palvelujen tulisi olla, jotta ne tukisivat osallisuutta ja aktiivisuutta. Suositus luotiin alunperin vuonna 2018, mutta sitä päivitettiin Sokra-koordinaation toimesta viimeksi keväällä 2023.
Lue Sokran suositus perustoimeentulon turvaan

Osallisuushankkeiden toiminta korona-ajan poikkeusoloissa

Korona-ajan poikkeusolot vaikuttivat hankkeiden työhön merkittävästi. Selvitimme Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hanketoimijoiden kokemuksia poikkeusoloista ensimmäisen kerran huhtikuussa 2020. Toteutimme verkkokyselyn uudelleen marras-joulukuussa 2020. Kyselyyn vastasi 53 hanketoimijaa.
Tutustu osallisuushankkeiden korona-ajan kyselyn tuloksiin

Osallisuus vahvasti esillä Rinteen hallitusohjelmassa

Sokra-koordinaation päätoteuttaja THL teki vuonna 2019 katsauksen Antti Rinteen hallitusohjelman osallisuutta lisääviin toimiin.
Tutustu hallitusohjelmakatsaukseen

Tasa-arvo osallisuushankkeissa

Sokra-koordinaatio teki kesällä 2016 hankekyselyn Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeille (ESR TL 5). Hankkeilta kysyttiin, miten tasa-arvon edistäminen on tosiasiassa sujunut. 38 hanketta vastasi kyselyyn.
Tutustu Tasa-arvo hankkeissa -kyselyn tuloksiin

 

EU-rahoitteinen

Vipuvoimaa EU:sta -logo ja Euroopan sosiaalirahaston logo.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran tunnuskuva.

Hankekortit

Sokra-koordinaatio koosti hankekortit päättyneistä Euroopan sosiaalirahaston osallisuushankkeista. Kortteihin on kuvattu muun muassa hankkeen rahoittaja, toteutunut julkinen rahoitus, hankkeen toteuttajat, varsinaiset kohderyhmät, tavoitteet, tuotokset ja tulokset.
Tutustu hankekortteihin

Muualla verkossa

Osallisuutta ja osaamista edistävien ESR-toimintalinjojen välistä yhteistyötä ja hankkeiden itsearviointia kehitettiin Sokra- ja Osuma-koordinaatiohankkeiden vetämässä valmennusohjelmassa vuosina 2018–2020. Ohjelma oli suunnattu valtakunnallisten hankkeiden projektipäälliköille.

Tutustu yhteiseen arviointiprosessiin:

Arvioiden yhteistyöhön. Ennakkoluulottomasti siltaa rakentamassa osallisuuden ja osallistamisen välille – Kulttuurituotannon työpapereita (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2020)