Haastatteluja

Tältä sivulta löydät Sokra-koordinaation puitteissa tehtyjä haastatteluja vuosilta 2017–2020.

Osa haastatteluista kertoo ihmisten omakohtaisia kokemuksia heikoimmassa asemassa olevien arjesta ja osallisuushankkeisiin osallistumisesta.

Osassa haastatteluista kuullaan osallisuuden edistämisen parissa työskenteleviä ammattilaisia ja asiantuntijoita.

PALOMA-podcast – Kohtaamisia kotoutumisen ja osallisuuden äärellä

17.3.2020

Podcast-sarjassa haastatellaan viittä eri asiantuntijaa pakolaisten yhdenvertaisesta kohtaamisesta, osallisuudesta ja kotoutumisesta. Asiantuntijat keskustelevat maahanmuuton jälkimaininkien haasteista ja onnistumisista, hyvinvoinnista ja yksinäisyydestä.
PALOMA-podcast

"Osallisuus on liima, joka pitää meidät yhdessä"

11.3.2020

Miten osallisuutta on tarkoitus edistää uusissa Euroopan sosiaalirahaston hankkeissa? Näkyvätkö osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta ohjelmassa yhtä vahvasti kuin edellisellä kaudella, vai jopa vahvemmin? Mikä on ESR-hankkeiden yhteiskunnallinen merkitys? Sosiaalineuvos Eveliina Pöyhösen haastattelu osallisuuden edistämisestä uudella Euroopan sosiaalirahaston ohjelmakaudella 2021–2027.
Lue sosiaalineuvos Eveliina Pöyhösen haastattelu

Joensuussa asukkaat kehittävät kaupunkia

25.1.2018

Asukkaat ovat usein oman lähiympäristönsä parhaita asiantuntijoita. Mainioita kehittämisideoita syntyy, mutta niiden toteuttaminen on usein monen mutkan takana. Joensuussa kehittämisen kynnystä on pyritty madaltamaan kansalaislähtöisen kaupunkikehittämisen ohjelmalla ja pieniä kehittämiskohteita yhteen kokoavalla kumppanuusrahoitusmallilla.
Lue Joensuun kansalaistoimijalähtöisestä kehittämisestä

Vapaa-ajan ryhmätoiminta valtaistaa työttömät

3.5.2017

Turun Party-hanke tarjosi pitkään työttömänä olleille palveluja, jotka ovat monelle työssäkäyvälle tuttuja työterveyshuollon ja tyky-seteleiden muodossa. Heille tarjottiin sekä kokonaisvaltainen terveyspalvelu että ryhmämuotoisia vapaa-ajan palveluja, jotka toteutettiin yhdessä vapaa-aikatoimen Kimmoke-tiimin kanssa.
Lue hankkeeseen osallistujan ja hanketoteuttajien haastattelu

Lapinlahden Lähteellä minusta tuli ekstrovertti

3.5.2017

Lapinlahden vanha mielisairaala on täynnä eloa. Helsinkiläisellä sairaala-alueella toimii hävikkiruokaravintola, työhuoneosuuskunta sekä Lapinlahden Lähde, mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin tapahtumapaikka, joka kokoaa yhteen niin työkokeilijat, kuntoutujat kuin vapaaehtoisetkin.
Kuuntele Lapinlahden Lähteen toimintaan osallistuvan Risto Ruuthin haastattelu

Info Glorian malli toimii

5.4.2017

Maahanmuuttajien neuvontapiste Info Gloriassa kysyjä saa palvelua omalla kielellään ja koulutetut omakieliset neuvojat ovat itsekin kokeneet maahan muuton. Solmut aukeavat nopeammin ja on helpompi toimia itsenäisesti.
Lue Info Glorian neuvontatyötä koordinoivan Maarit Piruzdelan haastattelu

Eläin vahvistaa suhdettamme luontoon

14.3.2017

Kasvatus- ja kuntoutuskoiran ohjaaja Harriet Rabb haastaa sosiaalialan ammattilaiset näkemään, että hyvinvointimme perusta on sosiaalista todellisuutta syvemmällä. Eläinavusteiset menetelmät ovat yksi tapa syventää tätä ymmärrystä. Rabbilla koira on mukana sijoituslasten kanssa toimiessa.
Podcast: Kuuntele ohjaaja Harriet Rabbin haastattelu

Puumalan kylätalolla kohdataan ja luodaan hyvää

9.3.2017

Kylätalo tekee vahvaa paluuta. Pienessä eteläsavolaisessa Puumalan kunnassa talon perusti Puumalan klupi. Miksi kaikkiin suomalaisiin kuntiin kannattaisi perustaa kylätalo?
Podcast: Kuuntele Puumalan klubin vapaaehtoisten haastattelu

EU-rahoitteinen

Vipuvoimaa EU:sta -logo ja Euroopan sosiaalirahaston logo.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran tunnuskuva.