Osallistavan sosiaalityön menetelmät

Pilotti on päättynyt. Tarkastele pilotissa syntyneitä toimintamalleja klikkaamalla linkkiä Innokylään sivun oikean reunan laatikossa.   

Tavoitteet 

 • Tukea hankealueita ottamaan käyttöön ja kehittämään edelleen osallistavan sosiaalityön ja toimintakyvyn menetelmiä ja toimintamalleja.   
 • Ymmärtää tavoitteellisesti käytettyjen menetelmien merkitys vaikuttavuuden ja asiakasosallisuuden lisäämisessä.  
 • Selkeyttää sosiaalityön roolia tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -konseptissa. 
 • Kehittää osallistavan ja toimintakykyä edistävän sosiaalityön geneerinen toimintamalli, joka ei ole sidottu aikaan, paikkaan tai ihmiseen. 

 Sisällöt ja eteneminen 

2020 valittiin pilottiin osallistuvat hankealueet  

2021 Hankealueet kehittivät osallistavan sosiaalityön monialaisia toimintamalleja. Toimintamallit keskittyivät  

 • tehostettuun yksilötyöhön
 • asumissosiaaliseen työhön
 • taloussosiaalityöhön
 • etsivään ja jalkautuvaan sosiaalityöhön sekä 
 • matalan kynnyksen palveluihin.  

THL:n tuki piloteille 

THL järjesti hankealueille seminaareja ja webinaareja ja tuotti oppaan osallistavasta sosiaalityöstä. Linkki oppaaseen on tämän sivun oikean reunan laatikossa.

Pilotointiin osallistuneet hankealueet 

 • Etelä-Pohjanmaa: Seinäjoki, KuusSoTe, Suupohjan peruspalvelujen LLKY 
 • Helsinki: Etsivä lähityö 
 • Helsinki: Maahanmuuttoyksikkö 
 • Kainuu 
 • Keski-Pohjanmaa 
 • Keski-Suomi 
 • Länsi-Uusimaa: Espoo, Lohja, Raasepori 
 • Pirkanmaa 
 • Pohjois-Savo: Lapinlahti 
 • Satakunta 
 • Vantaa-Kerava  

Kehittäminen jatkui keväällä 2022

Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -työpajasarjalla 

Lisätietoja

Pekka Karjalainen  
erityisasiantuntija 
puh. 029 524 7055 
[email protected]