Rakenteellinen sosiaalityö

Rakenteellisessa sosiaalityössä tuotetaan sosiaalihuollon asiakastyöhön perustuvaa tietoa. Tietoa hyödynnetään palvelujärjestelmän kehittämisessä ja työskentelyssä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vaikka rakenteellinen sosiaalityö on kunnan lakisääteinen tehtävä (sosiaalihuoltolaki 1301/2014 7 §), sitä on toteutettu kuntakohtaisesti ja vaihtelevin tavoin. Tämä on vaikeuttanut rakenteellisen sosiaalityön kansallista kehittämistä sekä tiedon tuottamista ja systemaattista hyödyntämistä.

Sosiaalihuollon kehittämisohjelman tavoitteena on

  • vahvistaa kansallisesti jaettua ymmärrystä rakenteellisesta sosiaalityöstä 
  • edistää rakenteellisessa sosiaalityössä muodostetun tiedon hyödyntämistä ja vaikuttavuutta. 

Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen  

  • 2021 käynnistyi selvitystyö. Linkit valmistuneisiin selvityksiin ovat tämän sivun oikean reunan laatikossa. 
  • Selvitystyön pohjalta käynnistyi 2021 syksyllä työpajatyöskentely, jonka tavoitteena on muodostaa kansallisesti yhteinen käsitys rakenteellisesta sosiaalityöstä ja yhdessä tuotettavista tietosisällöistä. 
  • Työpajat on suunnattu keväällä 2022 kootulle rakenteellisen sosiaalityön kehittämisverkostolle. Verkostoon kutsuttiin hyvinvointialueiden, sosiaalialan osaamiskeskusten ja korkeakoulujen edustajia.   
  • Sosiaalihuollon kehittämisohjelman työpajat päättyvät vuonna 2023, mutta kehittämisverkosto jatkaa toimintaansa osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa vuoteen 2025 asti.  

Lisätietoja

Eeva Liukko
erityisasiantuntija 
puh. 029 524 7858

[email protected]