Työikäisten asiakassuunnitelma

Pilotoinnin tavoitteet

Pilotti päättyi kesäkuussa 2022 ja sen päätösseminaari pidettiin syyskuussa 2022. Lue lisää tämän sivun oikean reunan linkkilaatikosta. 

Pilotoinnin tavoitteena on, että hankealueet ottavat käyttöönsä sosiaalihuoltolain mukaiset työikäisten asiakasasiakirjat (palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma).

Asiakirjoja käytetään osana sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmää. Asiakirjojen käyttö tukee suunnitelmallista ja monialaista sosiaalityötä.

Pilotoinnin avulla asiakastietojärjestelmiin kertyvää tietoa kootaan, analysoidaan ja raportoidaan osana sosiaalityötä ja sen kehittämistä (vaikuttavuuden arviointi). 

Pilotoinnin sisällöt ja eteneminen

  • Työikäisten asiakassuunnitelmapilotin käynnistyminen ja hankealueiden valinta (2020). 
  • Sosiaalihuoltolain mukaisten työikäisten palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman käyttöönotto osana kunnassa käytössä olevaa asiakastietojärjestelmää (2021–2022). 
  • Pilotit osallistuvat THL:n järjestämiin tilaisuuksiin, kuten valmennuspäiviin ja seminaareihin (2021).

THL:n tuki piloteille

THL tukee pilotteja saamaan käyttöönsä uusimmat työikäisten asiakasasiakirjat yhteistyössä tietojärjestelmätoimittajien kanssa. 

THL tukee suunnitelmallista ja monialaista sosiaalityötä ja vaikuttavuuden arviointia (monialaisen kirjaamisen opas, Teams-työskentely, valmennuspäivät, seminaarit). 

Pilotointiin osallistuvat hankealueet ja yhteyshenkilöt

Lisätietoja

Minna Kivipelto
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7760
[email protected]

Niina Tanner  
tutkija
puh. 029 524 8233
[email protected]


 

Työikäisten asiakassuunnitelman pilotti päättyi kesäkuussa 2022, mutta aihetta koskeva tutkimus jatkuu ToituAvain-tutkimuskokonaisuudessa: 
ToituAvain

Tutustu myös AVAIN-mittarin tukimateriaaleihin:
thl.fi/avain