Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit

Sosiaalityön vaikuttavien toimintamallien työpajasarja toteutettiin keväästä 2022 kevääseen 2023. Sarjassa käsiteltiin samoja teemoja kuin osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotissa vuonna 2021.   

Työpajasarjasta syntyneet julkaisut

Alueiden asiantuntijat kirjoittivat työskentelystään ja sen tuloksista artikkelit, jotka ilmestyivät artikkelikokoelmana marraskuussa 2023 THL:n julkaisusarjassa. 

Pilotointien pohjalta päivitetyt ja tarkennetut versiot toimintamallioppaista ilmestyivät helmikuussa 2024. 

Työpajasarjan tavoitteet

Ttyöpajasarjalla tuettiin kolmen toimintamallin käyttöönottoa ja vaikuttavuuden arviointia hyvinvointialueilla. 

Tavoitteena oli

  • selkiyttää sosiaalihuollon menetelmällisyyttä
  • vahvistaa sosiaalihuollon tietopohjaa sekä
  • parantaa sosiaalipalveluiden vaikuttavuutta ja saatavuutta. 

Työpajasarja koostui kolmesta työpajasta, joista ensimmäinen oli toukokuussa 2022 ja toinen syyskuussa 2022. Kolmas työpaja pidettiin toukokuussa loppuseminaarina, jossa alueet esittelivät omia tuotoksiaan. Työpajasarjaan osallistui 14 hyvinvointialuetta. 

Tutustu myös 

Osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotti 2021 

Lisätietoja 

Pekka Karjalainen, erityisasiantuntija 
Eeva Liukko, erityisasiantuntija 
Heidi Muurinen, erityisasiantuntija 

Sähköpostiosoitteet
[email protected]