Sosiaalityö ja -ohjaus sote-keskuksessa

Pilotti toteutettiin sote-uudistus ja sosiaalityö -nimisenä työpajasarjana, joka päättyi helmikuussa 2022 Avaa linkki tuloksiin Innokylässä tämän sivun oikeasta reunasta.

Tulevaisuuden sote-keskuksessa sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen asiantuntemusta hyödynnetään täysimääräisesti sujuvien ja vaikuttavien palveluiden tuottamisessa. Uudelleen organisoitavat vastaanottopalvelut, asiakassegmentointi sekä asiakas- ja palveluohjaus ovat tärkeä osa tulevaisuuden sote-keskusta. 

Sosiaalihuollon kehittämisohjelmassa tuetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen roolin jäsentämistä monialaisessa yhteistyössä sekä asiakas- ja palveluohjauksessa. 

Sote-uudistus ja sosiaalityö -työpajoissa jäsennettiin sitä,

  • miten sosiaalihuollon asiakkaiden asiakas- ja palveluohjaus toteutuvat
  • miten tunnistetaan erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat 
  • millainen rooli sosiaalihuoltolain mukaisella omatyöntekijällä on monialaisessa yhteistyössä.  

Lisätietoja

Heidi Muurinen 
erityisasiantuntija
puh. 029 524 7492
[email protected]