Yhteistyökumppanit

Terveys 2000 -tutkimuksen yhteistyökumppanit:

Kansanterveyslaitos (KTL)
Daimler Finland  
Datainfo  
Eläketurvakeskus (ETK)
Fenno Medical Oy  
Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitos  
Kansaneläkelaitos (KELA)
Kuntien eläkevakuutus (KEVA)  
Lucent  
Medith Oy  
Mega Electronics Ltd  
Merck & Co.  
Metitur Oy  
Omron Suomi  
Orinoco  
ORIOLA  
Pentagon Design  
Plandent  
PLANMECA  
Sonera  
Suomen hammaslääkäriliitto  
Suomen hammaslääkäriseura Apollonia  
Suomen Kaukokiito Oy  
Tamro  
Tekmala  
Tilastokeskus  
Toshiba  
Työsuojelurahasto (TSR)  
Työterveyslaitos (TTL)  
UKK-instituutti    

Terveys 2011 -tutkimuksen yhteistyökumppanit:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Eläketurvakeskus (ETK)
Finanssialan keskusliitto
GlaxoSmithKline
Kansaneläkelaitos (KELA)
Normomedical
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä (SOTERKO)
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Suomen Akatemia
Suomen hammaslääkäriliitto
Suomen hammaslääkäriseura Apollonia
Työsuojelurahasto (TSR)
Työterveyslaitos (TTL)
UKK-instituutti