Terveys 2000-2011

Kesto:

2000–2012

Vastuuyksikkö:

Väestönterveys

Muualla verkossa:

Terveys 2000- ja 2011 -tutkimuksissa kerättiin tietoa suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista, näiden määrittäjistä, palvelujen tarpeesta ja käytöstä sekä väestöryhmien välisistä terveys- ja hyvinvointieroista ja niiden syistä. Tutkimuksiin osallistui 10 000 väestörekisteristä satunnaisotannalla valittua yli 18-vuotiasta suomalaista. Tutkimustietoa kerättiin haastattelujen, terveystarkastusten ja kyselyjen avulla. 

Tutkimuksissa kerättiin tietoja samoista henkilöistä vuosina 2000 ja 2011, minkä ansiosta käytettävissä on ainutlaatuinen yksilötason seuranta-aineisto, jonka avulla voidaan tutkia terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin muutoksia ennustavia tekijöitä. Lisäksi monista Terveys 2000- ja Terveys 2011 -tutkimuksissa kartoitetuista ilmiöistä on vertailukelpoiset tiedot Mini-Suomi-tutkimuksesta vuosilta 1978–80. Täten aikuisväestön terveyden, toimintakyvyn ja näiden määrittäjien kehitystä voidaan monipuolisesti kuvata jo 30 vuoden jaksolta.
Mini-Suomi -tutkimus

Terveys 2000- ja 2011 -tutkimuksien päätulokset on julkaistu laajoina tutkimusraportteina. Tuloksista on tähän mennessä julkaistu yli sata väitöskirjaa sekä satoja tieteellisiä artikkeleita. Syventävä analyysi- ja raportointivaihe jatkuu edelleen. Raportit ja tieteelliset artikkelit kootaan julkaisuluetteloon.