Toimeentulotuki, palvelut ja etuudet sote-integraatiossa (ToituAvain)

Kesto:

1.8.2022–31.12.2023

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Miten sosiaalityö, palvelut ja etuudet tukevat tai hankaloittavat toimeentulotukea saavien asiakkaiden asiointia ja tavoitteiden saavuttamista.

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan,

 • millaiset sosiaalityön asiakkaat tarvitsivat toimeentulotukea ja sen lisäksi vähintään kahta eri palvelua sosiaalityön lisäksi
 • millaisia palveluja ja etuuksia kyseiset asiakkaat saivat tutkimusjakson aikana
 • millaiset tavoitteet asiakkaiden kohdalla saavutettiin hyvin/huonosti tutkimusjakson aikana
 • ovatko erilaiset yhteistyömallit Kelan ja kuntien välillä yhteydessä alueellisiin eroihin
 • miten asiakkaiden asiointi sujui, kokivatko asiakkaat saavansa sujuvasti palvelutarpeisiinsa vastaavat palvelut ja etuudet
 • millaisia ongelmia ja byrokratialoukkuja asiakkaat kohtasivat palveluissa ja etuuksissa
 • millaisia asiakastietojen siirtämiseen / tiedonsiirtoon liittyviä käytäntöjä eri toimijoiden välillä oli käytössä
 • millaisia asiakastietojen siirtämiseen / tiedonsiirtoon liittyviä haasteita tai vaikeuksia monialaiseen asiakastyöhön liittyi
 • millaisia tietosuojaan tai asiakkaiden oikeuksiin liittyviä haasteita tai vaikeuksia monialaiseen asiakastyöhön liittyi

Toteutus

Hankkeessa on neljä osakokonaisuutta:

 1. Monialainen yhteistyö toimeentulotuen asiakkaiden tukena
 2. Toimeentulotukea saavan asiakkaan profiili
 3. Asiakkaiden tavoitteet ja niitä tukevat palvelut
 4. Tiedon sujuva liikkuminen

Tutkimuksessa käytetään seuraavia aineistoja:

 • kuntien ja hyvinvointialueiden asiakastietojärjestelmistä saatava asiakastieto (sosiaalityön asiakassuunnitelmat)
 • Kelan toimeentulotukirekisteri
 • toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden haastattelut
 • sosiaalityön ammattilaisten haastattelut

Yhteistyökumppanit

Kela, Itä-Suomen yliopisto

Rahoitus

Kunnallisalan kehittämissäätiö, sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiotutkimuksen rahoitus

Yhteystiedot

Minna Kivipelto
johtava tutkija
THL
puh. 029 524 7760
sähköposti: [email protected]

Signe Jauhiainen
tutkimuspäällikkö
Kela
puh. 020 634 1958
sähköposti: [email protected]

Timo Toikko
professori
Itä-Suomen yliopisto
puh. 050 524 9708
sähköposti: [email protected]