Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke

Kesto:

8.1.2020–31.12.2021

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Henkilökohtainen budjetointi (jatkossa HB) on yksilöllisesti räätälöidyn avun ja tuen järjestämisen tapa, jossa henkilö on itse keskiössä suunnittelemassa, valitsemassa ja järjestämässä tarvitsemaansa apua, tukea ja palvelujen kokonaisuutta. 

Vuoden 2020 alussa käynnistyi vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke vuosille 2020-2021 (HB-hanke), jota sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ohjasi ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteutti. Hanke koostui alueellisesta ja valtakunnallisesta yhteiskehittämisestä. 

Alueellisissa hankkeissa kehitettiin erilaisia HB:n järjestämistapoja ja malleja.
Alueelliset hankkeet ja niiden tuotokset

Hankkeessa kuvattiin nykyisen lainsäädännön mahdollistamat yksilölliset palvelujen järjestämis- ja toteuttamisratkaisut sekä luotiin säädösluonnoksen muotoon laadittu henkilökohtaisen budjetoinnin malli.
Raportti: Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen tuloksia: Esitys Suomen malliksi

Muut HB-hankkeen julkaisut

Yhteystiedot

THL

Päivi Nurmi-Koikkalainen, hankepäällikkö, johtava asiantuntija
p. 029 524 7454, [email protected] 

STM

Anne-Mari Raassina, neuvotteleva virkamies 
p. 029 516 3405 , [email protected]

Denna sida på svenska