Försöksprojekt för att testa personlig budget för personer med funktionsnedsättning

Projektperiod:

8.1.2020–31.12.2021

Organisationsenhet:

Forskning om välfärdsstaten och reformer

På andra webbplatser:

En personlig budget är ett sätt att ordna skräddarsydd och individuell hjälp och stöd där personen själv spelar en central roll i att planera, välja och ordna den helhet av hjälp, stöd och service personen behöver. 

I början av 2020 inleddes ett försöksprojekt för att testa personlig budget för personer med funktionsnedsättning 2020–2021. Projektet leddes av social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och genomfördes av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Projektet bestod av nio regionala projekt som deltog i det riksomfattande utvecklingsarbetet. De nio regionala projekten testade personlig budget för personer med funktionsnedsättning deltog. 
Regionala projekt 

Avslutande webbinarium: Från försöksprojekt för att testa personlig budget till god praxis i service för personer med funktionsnedsättning

Det avslutande webbinariet hölls 30.11.2021.

Alla inspelningar har textats till finska och anföranden har tolkats till finskt teckenspråk.
Material från webbinariet 30.11.2022 (YouTube på finska)

Kontaktuppgifter

THL

Päivi Nurmi-Koikkalainen, projektledare, ledande expert 
tfn 0295 247 454, [email protected]

SHM

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman  
tfn. 029 5163405, [email protected]

Tämä sivu suomeksi