Julkaisut

Artikkelit, työpaperit ja muut julkaisut

 1. Bastola K, Nohynek H, Lilja E, Castaneda AE, Austero S, Kuusio H & Skogberg N. (2023). Incidence of SARS-CoV-2 Infection and Factors Associated With Complete COVID-19 Vaccine Uptake Among Migrant Origin Persons in Finland. Int J Public Health 68:1605547. 
 2. Holm, M.; Sainio, P.; Parikka, S. & Koskinen, S. (2021). The effects of the COVID-19 pandemic on the psychosocial well-being of people with disabilities. Disability and Health Journal, (15)2.
 3. Holm, M.E.; Sainio, P.; Suvisaari, J.; Sääksjärvi, K.; Jääskeläinen, T.; Parikka, S.; Koskinen, S. (2022). Differences in Unfavorable Lifestyle Changes during the COVID-19 Pandemic between People with and without Disabilities in Finland: Psychological Distress as a Mediator. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 6971.
 4. Holm, ME.; Sjöblom, S.; Nurmi-Koikkalainen, P. & Sainio, P. (2022). Toimintarajoitteisten yläkoululaisten avun ja tuen saaminen korona-aikana. Teoksessa: S. Karvonen, L. Kestilä & P. Saikkonen. Suomalaisten hyvinvointi 2022. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL). Tietokirja: TEE_2022_35, 172-192.
 5. Holm, ME.; Suvisaari, J,; Koponen, P.; Koskinen, S. & Sainio, P. (2023). Incidence and persistence of psychological distress during the COVID-19 pandemic among individuals with and without disability. Journal of Psychosomatic Research. 2023; 165.
 6. Korhonen, M.; Valtokari, M.; Hömppi, P.& Nurmi-Koikkalainen, P. (2023). Vammaisten henkilöiden asumisyksiköt ja niiden johtaminen COVID-19 -epidemian aikana : Yksikön johtajien kokemuksia korona-ajasta. Työpaperi 25/2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 7. Lohiniva A, Sibenberg K, Austero S, Skogberg N (2022). Social Listening to Enhance Access to Appropriate Pandemic Information Among Culturally Diverse Populations: Case Study From Finland. JMIR Infodemiology 2022;2(2).
 8. Rieppo, S., Musta, L., Lindström, E., Austero, S., Hakoma, R., Holm, M., Korhonen, M., Miettinen, S., Mikkonen, M., Mäki-Penttilä, S., Nykänen, S., Sainio, P., Skogberg, N., Valtokari, M. & Väre, A. (2023). Vammaisten ja maahanmuuttaneiden ihmisten selviytyminen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa - Varautumista tukevat toimintakortit. THL Ohjaus-sarja.
 9. Sainio, P.; Holm, M.; Ikonen, J.; Korhonen, M.; Nurmi-Koikkalainen, P.; Parikka, S.; Skogberg, N.; Väre, A.; Koponen, P. & Koskinen, S. (2021). Koronapandemian ja sen rajoittamistoimien vaikutukset toimintarajoitteisten ihmisten elämään. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(3).
 10. Skogberg, N.; Koponen, P.; Lilja, E.; Austero, S.; Achame, S. &  Castaneda AE. (2021). Access to information, preventive measures and working conditions during the coronavirus epidemic : Findings of the population-based MigCOVID Survey among persons who have migrated to Finland. Discussion paper 8/2021. Finnish Institute for Health and Welfare.
 11. Skogberg, N.; Koponen, P.; Lilja, E.; Austero, S.; Prinkey, T. & Castaneda AE (2021). Impact of Covid-19 on the health and wellbeing of persons who migrated to Finland: The MigCOVID Survey 2020–2021. Raportti 8/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 12. Skogberg, K.; Kuusio, H.; Austero, S. & Castaneda, AE. Maahan muuttaneet. Teoksessa: Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen: Asiantuntija-arvio, kevät 2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021, s. 162-168.
 13. Skogberg N, Prinkey T, Lilja E, Koponen P, Castaneda AE. Association of sociodemographic characteristics with self-perceived access to COVID-19 information and adherence to preventive measures among migrant origin and general populations in Finland: a cross-sectional study. BMJ Open. 2023;13(3):e069192.
 14. Stenroos, M.; Laura, M. & Skogberg, N. (2023). "Falling off the Radar? Reaching Out to the Finnish Roma Community during the COVID-19 Pandemic" Social Sciences 12, no. 3: 183.
 15. Valtokari, M.; Väre, A. & Nurmi-Koikkalainen, Päivi (2023) Vammaispalvelujen työntekijöiden kokemuksia COVID-19-epidemian ajalta. Työpaperi 9/2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Blogit

 1. Holm, ME. & Sjöblom, S. (2023). Toimintarajoitteisille nuorille on turvattava riittävä tuki oppimiseen ja hyvinvointiin. THL blogi.
 2. Musta, L. & Austero, S. (2021). Yhteistyö, yhteisödialogi ja yhteiskehittäminen ovat vaikuttavan viestinnän työkaluja. THL blogi.
 3. Musta, L. & Austero, S. (2021). Cooperation, community dialogue, and co-creation are tools for effective communication. THL blogi.
 4. Prinkey, T. & Skogberg N. (2022). Koronaepidemia vähensi monien maahan muuttaneiden henkilöiden fyysistä aktiivisuutta. Liikuntatieteellinen seura.
 5. Prinkey, T. & Skogberg N. (2022). Covid-19 decreased physical activity among persons who migrated to Finland. Finnish society of sport sciences.
 6. Skogberg, N. & Musta, L. (2023).Rakenna luottamusta saavutettavalla viestinnällä. THL blogi.
 7. Stenroos, M., Skogberg, N. & Musta L. (2023). Luottamus rakennetaan säännöllisellä yhteydenpidolla – kolme oppia viestintään, joka tavoittaa romaniväestön. THL-Blogi.
 8. Valtokari, M. & Väre, A. (2022). Mitä voimme vammaispalveluissa oppia koronakriisistä? THL blogi.
 9.  Valtokari, M. (2022). Emme vielä tiedä koronan vaikutuksista vammaisten henkilöiden sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen Suomessa THL blogi.
 10. Valtokari, M. & Väre, A. (2023). Vammaispalveluja kehitetään myös työntekijöitä kuuntelemalla. THL blogi.