Vammaisten henkilöiden kuolleisuustutkimus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteutti tutkimuksen, jossa selvitettiin vammaisten henkilöiden COVID-19-epidemian aikaista sairastavuutta ja kuolleisuutta COVID-19-infektiosta tai muusta syystä johtuen.

Tavoitteena oli ensimmäiseksi selvittää, kuinka moni vammainen henkilö sairastui vuonna 2020 COVID-19-infektioon ja poikkesiko vammaisten henkilöiden COVID-19 sairastuvuus muun väestön sairastuvuudesta. 

Toiseksi tavoitteena oli selvittää, kuinka iso osa vammaisista henkilöistä kuoli COVID-19-infektion seurauksena vuonna 2020, ja poikkesiko vammaisten henkilöiden COVID-19-infektioon liittyvä kuolleisuus muun väestön kuolleisuudesta.

Kolmanneksi tavoitteena oli selvittää, oliko COVID-19-epidemian alkamisvuoden 2020 aikana aiheutunut ylikuolleisuutta. Ylikuolleisuudessa verrattiin vammaisten henkilöiden COVID-19-epidemian aikaista kuolleisuutta vuosien 2018 ja 2019 kuolleisuuteen. 

Neljänneksi tavoitteena oli selvittää vammaisten henkilöiden COVID-19-infektioon liittyvä kuolleisuus sekä sairastuvuus asumispalveluittain (kehitysvammaisten autetun, ohjatun ja tuetun asumisen palveluiden asiakkaat, kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaat).

Vammaisten henkilöiden COVID-19-infektioon liittyvää sairastuvuutta ja kuolleisuutta on tutkittu monissa maissa, kuitenkaan Suomessa tällaista tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty. 

Terveyden- ja sosiaalihuollon järjestelmän toiminnan ja yhdenvertaisuuden toteutumisen osalta on tärkeää selvittää, onko COVID-19-epidemia vaikuttanut vammaisten henkilöiden sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen sekä onko kuolleisuudessa eroja esimerkiksi asumismuodon mukaisesti.

Tutkimuksessa käytettäviä aineistoja olivat: Kelan vammaistukien saajat aineisto, tartuntatautirekisteri, Tilastokeskuksen kuolemansyiden aineisto ja kuolintodistukset sekä Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri (Sosiaalihilmo).

Lue lisää:

Vammaisten henkilöiden kuolleisuus COVID-19-epidemian aikana

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat keskustella kyselyyn liittyvistä asioista, lisätietoja antavat:

Päivi Nurmi-Koikkalainen
tiimipäällikkö, johtava asiantuntija
Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikkö 
Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimi
puh. 029 524 7454
sähköposti: [email protected]

Maria Valtokari
kehittämispäällikkö
Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikkö
Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimi
puh. 029 524 8203
sähköposti: [email protected]