Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa – Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta

Viisi eri vähemmistöihin kuuluvaa ihmistä, jotka edustavat vammaisia ja ulkomaalaistaustaisia ihmisiä.

 

Kesto:

01.02.2021 – 31.07.2023

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen, Yhdenvertaisuus, Väestönterveys

Muualla verkossa:

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli tukea vammaisten, toimintarajoitteisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviytymistä ja toimintamahdollisuuksia poikkeus- ja kriisitilanteissa. Hankkeessa kehitettiin ohjeita ja suunnitelmia sekä toimintamalleja kuntatason poikkeus- ja kriisitilanteiden hoitoon.

Tavoitteena oli, että tulevaisuudessa sekä ulkomaalaistaustaisten että vammaisten ja toimintarajoitteisten ihmisten tarpeet otetaan entistä paremmin huomioon poikkeus- ja kriisitilanteissa.

Toteutus

Kehitysvammaliitto ry. hallinnoi hanketta. Toteuttajina olivat mukana THL ja Kuntaliitto ry. Hankkeen osapuolet toteuttivat seitsemän toimenpidettä. Hankkeessa kerättiin tietoa poikkeustilanteista selvittämällä covid-19-epidemian vaikutuksia vammaisten ja toimintarajoitteisten sekä ulkomaalaistaustaisten ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Tämän tiedon pohjalta kehitettiin kuntatasolle ohjeistusta, joissa huomioidaan kohderyhmien tarpeet poikkeusoloissa.

THL:ssä hanketta toteuttivat hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikkö,  yhdenvertaisuusyksikkö ja väestönterveys -yksikkö.

Yhteistyökumppanit

  • Kehitysvammaliitto ry
  • Kuntaliitto ry

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto

Yhteystiedot

Päivi Nurmi-Koikkalainen
tiimipäällikkö, johtava asiantuntija
Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikkö 
Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimi
puh. 029 524 7454
sähköposti: [email protected] 

Maria Valtokari
kehittämispäällikkö
Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikkö
Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimi

puh. 029 524 8203

sähköposti: [email protected]

Natalia Skogberg
tutkimuspäällikkö
Yhdenvertaisuusyksikkö
Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -tiimi
puh. 029 524 7916
sähköposti: [email protected]

Päivi Sainio
erikoistutkija
Väestönterveys
Arviointi ja ennakointi -tiimi
puh. 029 524 8767
sähkoposti: [email protected]

Marja Holm
tilastotutkija
Väestönterveys
Arviointi ja ennakointi -tiimi
puh. 029 524 8169
sähkoposti: [email protected]

Yhteistyössä

Euroopan sosiaalirahaston logo-tunnukset.

Kehitysvammaliiton logo-tunnus.

Kuntaliiton logo-tunnus.