Aiheesta muualla

ESR-hankkeen ulkopuolista aiheeseen liittyvää materiaalia

Julkaisut

Holm, ME.; Sjöblom, S.; Nurmi-Koikkalainen, P. & Sainio, P. (2022). Toimintarajoitteisten yläkoululaisten avun ja tuen saaminen korona-aikana. Teoksessa: S. Karvonen, L. Kestilä & P. Saikkonen. Suomalaisten hyvinvointi 2022. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL). Tietokirja: TEE_2022_35, 172-192.

Nurmi-Koikkalainen, P.; Holm, M.; Väre, A.; Korhonen, M. & Sainio, P. (2021) Toimintarajoitteiset vammaiset henkilöt Teoksessa: L. Kestilä, M. Jokela, V. Härmä & P. Rissanen (toim.) Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen. Asiantuntija-arvio, kevät 2021. Raportti 03/2021. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 154-161.

Nurmi-Koikkalainen, P.; Korhonen, M. & Väre, A. (2021). Vammaisten henkilöiden kokemuksia koronaepidemian ajalta - tuloksia henkilökohtaisen avun asiakaskyselystä. Tutkimuksesta tiiviisti 24/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Väre, A.; Holm, M.; Hakoma, R.; Hintsala, S.; Lindström, E.; Rieppo, S.; Sainio. P. & Nurmi-Koikkalainen, P. (2022). Toimintarajoitteiset vammaiset henkilöt. Teoksessa: L. Kestilä, S. Kapiainen, M. Mesiäislehto, & P. Rissanen (toim.) Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen: Asiantuntija-arvio, kevät 2022. Raportti 04/2022. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 208 - 215.

Esitykset 

Holm, Marja & Sainio Päivi. 17.3.2022. Toimintarajoitteisten henkilöiden väkivaltakokemukset aikuisväestössä: FinSote -tutkimus sekä FinTerveys 2017 -seurantatutkimus. (pdf 605 kt) Esitys: Vammaisten henkilöiden kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyys ja palvelujen saatavuus -hankkeen tulosten julkistustilaisuus

Holm, Marja; Väre, Anna & Korhonen, Marika. 9.2.2021. Disability and COVID-19 research at the Finnish Institute for Health and Welfare. Esitys: Building Back Better – Disability Leadership and the Way Forward webinar.