Yhteispeli

Kesto:

2006–2015

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

Yhteispeli-menetelmä

THL, Tampereen yliopisto ja Ylöjärven kunta ovat kehittäneet Yhteispeli-hankkeessa alakoulujen opetushenkilökunnalle käytännönläheisiä toimintatapoja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä mielenterveyden tukemiseksi.  Hankkeessa on muokattu koulujen olemassa olevia käytäntöjä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja tukeviksi, samalla kunnioittaen koulujen omaa työtä ja opetussuunnitelmaa. Yhteispelin toimintatavat on kehitetty yhdessä opettajien ja rehtoreiden kanssa suomalaiseen kouluun sopiviksi. Kehitystyössä on huomioitu lapsilta, vanhemmilta ja opetushenkilökunnalta saadut palautteet.

Yhteispeli-hankkeessa kehitetyt toimintatavat kohdentuvat koko koululle ja jakaantuvat seuraavalla tavalla:

  • Luokan toimintatavat – opettajien työ luokassa oppilaiden kanssa
  • Työyhteisön toimintatavat – opetushenkilökunnan keskinäinen työskentely
  • Kodin ja koulun yhteistyö – toiminta vanhempien kanssa
  • Koko koulun kehittäminen – rehtorille tukea muutoksen johtamiseen
  • Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö – toiminta siirtymävaiheessa esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä

Yhteispeli -koulutuskokonaisuuteen voivat hakeutua ala- ja yhtenäiskoulut eri puolilta Suomea. Vuoden kestoinen koulutusprosessi koskettaa kaikkia opetushenkilökunnan jäseniä. Koulutusta voi tiedustella Niilo Mäki Instituutista koulutuspäällikkö Maria Haakanalta, maria.haakana(at)nmi.fi, puh. 050 361 0973.

Lisätietoja:

Yhteispeli koulussa. Opas hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen.

Yhteystiedot

Päivi Santalahti
vieraileva tutkija
sähköposti: [email protected]

Olli Kiviruusu
tutkimuspäällikkö, mielenterveysyksikkö
p. 029 524 8323
sähköposti: [email protected]

Yhteispeli-logo.