SAMSPEL

Projektperiod:

2006–2015

Organisationsenhet:

Enheten för psykisk hälsa

På andra webbplatser:

SAMSPEL – stöd för barnets socioemotionella utveckling.

Mål

Projektet har som mål att utveckla och undersöka arbetsmetoder som stödjer barns socioemotionella utveckling och att implementera dessa metoder i förskolan och i årskurs 1–6. Målet är att förebygga och minska utvecklingsrelaterade problem och risker, missbruk och marginalisering i barn- och ungdomen.

Genomförande

Utvecklingsgruppen samarbetar med skolväsendet och aktörer ute på fältet i Ylöjärvi. I utvecklingsarbetet deltar rektorer, lärare, elever och föräldrar. Utvärderingsundersökningen genomförs i samarbete med Reso och Vanda (sammanlagt 4 skolor).

Samarbetspartner

Tammerfors universitet/psykologiska institutionen.

Finansiering

  • Undervisnings- och kulturministeriet (UKM)
  • Institutet för hälsa och välfärd (THL)
  • Ylöjärvi stad

Kontaktinformation

Päivi Santalahti
överläkare, enheten för jämlikhet
tfn 029 524 6757
E-post: [email protected]

Olli Kiviruusu
forskningschef, enheten för jämlikhet
tnf 029 524 8323
E-post: [email protected]