Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän jäseneksi hakeminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) asettaa Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) ja THL:n pääjohtaja nimittää sen  jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

KRARin tehtävänä on 

  • seurata rokotealan ja erityisesti rokotusohjelmien kansainvälistä kehitystä
  • valmistella THL:n esityksiä sosiaali- ja terveysministeriölle kansallisen rokotusohjelman kehittämiseksi 
  • valmistella kansallisen rokotusohjelman sekä sen ulkopuolisten rokotteiden käyttöön liittyviä THL:n suosituksia.

Nykyisen työryhmän toimikausi loppuu 31.8.2023. THL etsii nyt asiantuntijoita uuden KRAR:n muodostamiseksi kolmivuotiskaudelle 1.9.2023-31.8.2026.

THL on lähestynyt virallisesti nimeämispyynnöllä tiettyjä erikseen sovittuja ja soveltuvia tahoja, mutta uudella tulevalla toimintakaudella KRAR-työskentelystä kiinnostuneet asiantuntijat voivat myös itse ilmoittautua hakijaksi. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo sekä lyhyt perustelu miksi hakija on sopiva KRAR:n jäseneksi.

KRARissa tarvitaan muun muassa seuraavia taitoja ja kokemusta: epidemiologia, etiikka, farmakologia, geriatria, infektiotaudit, kansanterveystiede, kliininen mikrobiologia, kliiniset lääketutkimukset, käyttäytymistieteet, lastentaudit, matemaattinen mallinnus, systemaattiset katsaukset, terveydenhuolto, terveystaloustiede, yleislääketiede. 

Asiantuntijaryhmä kokoontuu virka-aikana, eikä erillisiä korvauksia makseta. Mahdolliset matkakustannukset THL korvaa erikseen sovittaessa valtion matkustusohjesäännön mukaan.

Tarkemmin KRARin toimintaperiaatteista

Voit ilmoittautua hakijaksi 2.6.2023 mennessä sähköpostitse kirjaamo(at)thl.fi sekä tiedoksi Miisa Värinen, [email protected] tai osoitteella Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kirjaamo, PL 30, 00271 Helsinki. Lisää sähköpostiviestiin otsikko ”Hakemus KRARin jäseneksi”.

Nimettyjen jäsenten on toimitettava THL:n kirjaamoon ilmoitus sidonnaisuuksistaan. Ilmoitus tehdään THL:n vahvistamalla lomakkeella. THL arvioi sidonnaisuuksien mahdollisesti aiheuttaman esteellisyyden jokaisen jäsenen kohdalla erikseen nimityksen yhteydessä sekä toimikauden aikana aina tilanteen muuttuessa. Käsiteltäessä hankintoihin liittyviä asioita KRAR:n puheenjohtaja voi ryhmää kuultuaan päättää, että ryhmän jäsen on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn.

Lisätietoja KRARin asettamisesta ja toimeksiannosta antaa Hanna Nohynek, ylilääkäri, etunimi.sukunimi(at)thl.fi, p. 029 524 8246.