Kurkkumädän laboratoriotutkimukset

Corynebacterium diphtheriae

THL:n kurkkumätä/hinkuyskäreferenssilaboratorio ylläpitää Corynebacterium diphtheriae 
-kantakokoelmaa, joka on osa tartuntatautirekisterin mikrobikokoelmaa. 

Referenssilaboratoriossa tyypitetään Corynebacterium diphtheriae -positiiviset bakteerilöydökset.

 • Tautiluokka: Yleisvaarallinen tartuntatauti
 • Kantakokoelma: Sisältyy tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan
 • Lähetettävät kannat: Kaikki kannat

Laboratoriotutkimukset

Vastaanotetuista puhdasviljelmistä tehdään rutiinisti seuraavat tyypitystestit:

 • lajinvarmistus
 • toksiinigeenin monistus
 • toksiinin tuotto.

Koska kannoista tehdään varmistuksena toksiinin tuotto, tulee kannat lähettää mahdollisimman nopeasti THL:n kurkkumätä/hinkuyskäreferenssilaboratorioon, viimeistään viikon sisällä kannan eristämisestä.

Lajinvarmistus

Menetelmässä tyypitetään korynebakteerikannan laji ja biotyyppi biokemiallisten reaktioiden sekä 16S sekvensoinnin avulla. Corynebacterium diphtheriae -bakteerilla on neljä biotyyppiä: 

 • gravis
 • mitis
 • intermedius
 • belfanti. 

Toksiinigeenin monistus

Toksiinia tuottavat korynebakteerikannat aiheuttavat difteriaa eli kurkkumätää. 

Menetelmän tarkoituksena on tunnistaa, sisältääkö Corynebacterium diphtheriae -kanta toksiinia koodaavan geenin. 

Corynebacterium diphtheriae -kannasta eristetystä DNA:sta monistetaan spesifisten alukkeiden avulla toksiinigeeni. Geenin monistuminen osoitetaan agaroosigeelielektroforeesin avulla vertaamalla näytteiden DNA-juosteita molekyylipainomarkkeriin ja kontrollikantojen DNA-juosteisiin. 

Mikäli kannasta saadaan monistettua toksiinigeeni, varmistetaan vielä toksiinin tuotto erikseen.

Toksiinin tuotto

Toksiinia tuottavat korynebakteerikannat aiheuttavat difteriaa eli kurkkumätää.

Toksiinin tuotto on tärkeää varmistaa mahdollisimman nopeasti, sillä sen toteaminen varmistaa kliinisen diagnoosin. Raudan rajoittaminen saa difteriakannan ilmentämään toksiinigeeniä jopa heikosti toksiinia tuottavissa kannoissa. 

Elek-elatusmaljalle viljellään vaakatasossa viivamainen kerros bakteeria puhdasviljelmistä, jonka päälle asetetaan antitoksiiniliuska. Toksiinia tuottavan kannan toksiini ja antitoksiini diffundoituvat kohti toisiaan muodostaen antigeeni-vasta-ainekompleksin. 

Yhtymäkohtaan muodostuu visuaalisesti havaittava ionisaostuma, jolloin testi on positiivinen. Jos saostumaa ei muodostu, kanta ei tuota toksiinia ja testi on negatiivinen.

Näytteen lähetysohjeet

Näyte: puhdasviljelmä kuljetusputkessa tai maljalla

Lähete: lähettävän laboratorion tietojärjestelmän tuottama kantakokoelmalähete tai muu vastaava lomake. 

Lähetteestä tulee ilmetä 

 • tutkittavan tunnistetiedot: hetu, nimi ja sukupuoli
 • mikrobilöydöksen nimi, tunnus, näytteenottopäivä ja näytenumero
 • mikrobin toteamistapa ja näytelaatu
 • ilmoittavan laboratorion nimi ja tunnus
 • hoitopaikan nimi, osasto tai toimipiste ja kunta.

Lähetä kanta kategorian B näytteiden lähettämiseen tarkoitetussa kelta-mustaraidallisessa laatikossa (UN 3373) puhdasviljelmänä.

Näytteen lähetysosoite

Turun Yliopisto, Biolääketieteen laitos
Mikrobiologia, virologia ja immunologia
Medisiina D, 7. krs
Kiinamyllynkatu 10
20520 TURKU

Tiedustelut

Puh. 050 307 5689 Alex-Mikael Barkoff