Tasa-arvopäivät 2023

Bannerikuva, jossa kaksi ihmistä muodostaa käsillään sydämen kuviot ilmaan.

Aika: keskiviikko 11.10. – torstai 12.10.2023
Paikka: Academill (Rantakatu 2, Vaasa) sekä verkko

Tasa-arvotiedon keskus (THL) järjestää valtakunnalliset Tasa-arvopäivät 11.–12.10.2023 Vaasassa. Tapahtumaan voi osallistua paikan päällä tai seuraamalla ohjelmaa verkossa. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Vaasan kaupungin, Åbo Akademin, Pohjanmaan hyvinvointialueen sekä Pohjanmaan liiton sekä tasa-arvotoimijoiden verkoston kanssa.

Yhdeksättä kertaa järjestettävän tapahtuman teemana on tasa-arvon kieli. Tapahtuma on kaksikielinen: puhujat ja yleisö voivat osallistua keskusteluun suomeksi ja ruotsiksi.

Tapahtuman tunniste sosiaalisessa mediassa on #tasaarvopäivät.

Voit seurata Tasa-arvopäiviä striimin kautta:

Linkki keskiviikon 11.20.2023 striimiin

Linkki torstain 12.10.2023 striimiin

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Tasa-arvopäiville on päättynyt.

Ohjelma

Suurin osa puheenvuoroista on suomeksi. Suomenkielisissä puheenvuoroissa kaksikielisyys (suomi/ruotsi) pyritään ottamaan huomioon esitysmateriaaleissa ja juonto-osuuksissa. Muutama puheenvuoroista ja keskusteluista on kaksikielisiä.

Keskiviikko 11.10.2023

9.30 Aamukahvit
Tarjolla kahvia, teetä ja smoothieta

10.00 Tasa-arvopäivien avaus
Sanni Grahn-Laasonen, tasa-arvoasioista vastaava ministeri 

10.30 Miten jatkamme yhdessä työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi?

Keskustelemassa:

 • Sanni Grahn-Laasonen, tasa-arvoasioista vastaava ministeri
 • Tanja Auvinen, tasa-arvoyksikön johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Virve Flinkkilä, hyvinvointijohtaja, Vaasan kaupunki
 • Kirre Palmi, hallintojohtaja, Pirkanmaan ELY-keskus
 • Erkki Penttinen, sektorijohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Irina Nori, aluekehitysasiantuntija, Pohjanmaan liitto

12.00 Lounas

13.00 Sukupuolten tasa-arvo, kieli ja valta
Elina Vainikainen, YTM, Syrjimätön kieli -oppaan kirjoittaja

Kommenttipuheenvuorot:

 • Sanat tekevät asioita – sanoista rakenteisiin
  Hải Nguyễn, tutkija / puheenjohtaja, Fem-R
 • Tasa-arvon kieli: Saavutettavuus on ajattelutapa ei erityisjärjestely
  Anna Kanninen, suunnittelija ja Rut Nordlund-Spiby, asiantuntija, Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimi (THL)

14.00 Tauko

14.15 Työryhmät 

16.00 Ohjelma päättyy

18.00 Iltaohjelma
Vaasan kaupungin vastaanotto modernin taiteen museo Kuntsissa

Torstai 12.10.2023

8.30 Aamukahvi
Tarjolla kahvia, teetä ja smoothieta

9.00 Tasa-arvon käsitteistö – muutoksen edistäjiä vai estäjiä?
Malin Gustavsson, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija

Keskustelemassa:

 • Eeva Raevaara, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
 • Tanja von Knorring, toiminnanjohtaja, Transfeminiinit ry 
 • Mona Eid, projektipäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 
 • Vilma Rimpelä, toimitusjohtaja, RARE Media Oy
 • Filip Saxén, toimittaja, Hufvudstadsbladet
 • Aino-Maija Elonheimo, suunnittelija, Sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma / Helsingin yliopisto

11.00 Lounas

12.00 Pahan banaalisuus ja demokratian ristiriidat: tasa-arvotyön tulevaisuuden haasteita 
Julian Honkasalo, sukupuolentutkimuksen dosentti, Helsingin yliopisto 

Kommenttipuheenvuorot:

 • Tasa-arvo, sukupuolipopulismi ja femonationalismi
  Tuija Saresma, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto
 • Näkökulmia keskusteluista kansainvälisillä areenoilla
  Katri Leikas, erityisasiantuntija, oikeusministeriö
 • Videopuheenvuoro (englanniksi): 10 keys to effectively communicating human rights and equality: making shared humanity great again
  Friso Roscam Abbing, Adviser on Communication, European Union Agency for Fundamental Rights FRA

14.00 Päätössanat
Tanja Auvinen, STM:n tasa-arvoyksikön johtaja, Satu Majlander, kehittämispäällikkö THL:n yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo -tiimistä ja Vaasan kaupungin hyvinvointijohtaja Virve Flinkkilä

14.30 Ihan kuin Strömsössä – onnellisuustuokio
Järjestäjänä Vaasan kaupunki

15.00 Tasa-arvopäivien ohjelma päättyy

Tilaisuuden juontajina toimivat Rebecca Åkers Vaasan kaupungilta ja Anni Hyvärinen THL:lta.

Pidätämme oikeuden ohjelma- ja aikataulumuutoksiin.

Työryhmät

Työryhmät paikan päällä Vaasassa:

1) Tasa-arvotyö alueilla

Työryhmän fokuksessa on Pohjanmaan alueellinen yhteistyö tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Käsittelemme sitä, miten kunnat, maakunnan liitto ja hyvinvointialue ovat tiivistäneet yhteistyötä alueellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi kansallisten toimijoiden ja järjestöjen asiantuntijatuella.

Kutsumme tasa-arvopäivien osallistujia pohtimaan ja ideoimaan mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Miten kunnat, maakunnat ja hyvinvointialueet voivat yhteistyöllä tehostaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä haastavassa taloudellisessa tilanteessa?
 • Mihin suunnata niukat resurssit ja mitä priorisoida alueellisten yhteistyöhyötyjen maksimoimiseksi?
 • Miten valtavirtaistaa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus muuhun alueelliseen kehittämistyöhön ja toimintaan?

Työryhmässä esitellään mm. Pohjanmaan liiton koordinoimia tasa-arvoverkostoja sekä Pohjanmaan hyvinvointialueen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelua yhteistyössä kuntien eri sidosryhmien kanssa.

Järjestäjät: Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan tasa-arvoryhmä ja Pohjanmaan hyvinvointialue. Työryhmä on kaksikielinen.

2) Rakentamassa tasa-arvoista työelämää: Moniperusteinen syrjintä maahan muuttaneiden naisten työllistymisessä

Työryhmä keskittyy maahan muuttaneiden naisten tasa-arvon edistämiseen työelämässä, erityisesti moniperusteisen syrjinnän haasteiden näkökulmasta. Työryhmän tavoitteena on herättää keskustelua ja löytää käytännön toimenpiteitä, jotka edistävät maahan muuttaneiden naisten työllistymistä ja luovat tasa-arvoisempia työympäristöjä. Työryhmä keskittyy muun muassa seuraaviin näkökohtiin: koulutus ja osaamisen tunnistaminen, kielitaidon hyödyntäminen, suomen kielen taidon ja osaamisen kehittäminen, moniperusteisen ja rakenteellisen syrjinnän vaikutukset työpaikalla, sekä asenteet ja ennakkoluulot.

Järjestäjät: Monika-Naiset liitto ry, Irakin Naisten yhdistys, Suomen somalinaisten kehitys ry. Työryhmässä alustukset ovat suomeksi, mutta kysymyksiä voi esittää ruotsiksi.

3) Kaikkien amis – yhdessä kohti tasa-arvoisempaa ammatillista koulutusta

Työryhmässä pureudutaan ammatillisen koulutuksen tasa-arvokysymyksiin. Suomen työmarkkinat ovat edelleen eriytyneet voimakkaasti sukupuolen mukaan. Tutkimusten perusteella tiedetään myös, että sukupuolelleen epätyypillisen alavalinnan tehneet opiskelijat keskeyttävät ammattiopintonsa tai vaihtavat alaa muita useammin. Syynä ei kuitenkaan vaikuta olevan kiinnostuksen puute, joten onko kyse ammatillisten oppilaitosten toimintakulttuurista? Työryhmässä keskustellaan siitä, miten voimme edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ammatillisen koulutuksen piirissä ja sitä kautta tukea opiskelijoita.

Järjestäjä: Ekvalita. Työryhmä on kaksikielinen.

Työryhmät etänä:

4) Uudistetut perhevapaat työpaikoilla – tutkimuksesta tekoihin

Perhevapaajärjestelmä uudistui syksyllä 2022, ja uudistuksen keskeisinä tavoitteina oli edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä huomioida monimuotoisia perheitä. Lainsäädännön turvaamien mahdollisuuksien ohella työpaikat ovat keskeisessä asemassa siinä, miten vanhemmat käyttävät perhevapaita. Työpaikoilla voidaan myös kohdata perhevapaauudistuksen myötä uudenlaisia haasteita vapaiden järjestelyissä. Työryhmän tavoitteena on luoda tilannekuvaa perhevapaiden käytöstä erilaisilla työpaikoilla, pureutua vanhempien, etenkin ei-synnyttävien vanhempien, kokemiin perhevapaiden käytön esteisiin työelämässä sekä pohtia, millaisia käytäntöjä ja työkaluja työpaikoilla tarvitaan edistämään vanhempien tasa-arvoisia mahdollisuuksia yhdistää ansiotyötä ja perhe-elämää. Työryhmä sisältää tutkimukseen, kehittämistyöhön ja käytännön kokemuksiin perustuvia alustuksia ja yhteistä keskustelua.

Järjestäjät: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Kela, Mothers in Business MiB ry ja Monimuotoiset perheet -verkosto. Työryhmässä alustukset ovat suomeksi, mutta kysymyksiä voi esittää ruotsiksi.

5) Sukupuolen kielet tutkimuksessa, opetuksessa ja lainsäädännössä

Vaasan päivien teemana on tasa-arvon kieli, ja tässä webinaarissa käsittelemme sitä kieltä, jota tasa-arvon kehyksessä käytämme opetuksessa ja tutkimuksessa.  Tämä on toisinaan ristiriidassa sukupuolta muissa konteksteissa ja lainsäädännössä koskevan kielen ja kielenkäytön kanssa. 

Tasa-arvolainsäädäntö nojaa vahvasti binaariseen sukupuolijärjestykseen. Vaikka lainsäädäntö tunnistaa tarpeen erilaisten sukupuolen ilmaisujen tunnustamiselle, taustalla on edelleen vahvasti tasa-arvon edistäminen nimenomaan naisten ja miesten välillä. Sukupuolentutkimuksen ja sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevan aktivismin kentillä on yritetty rikkoa binaarista järjestystä.  Opetuksessa ja tutkimuksessa käytettävä "sukupuolen kieli" on vahvasti muunsukupuolisuuden, queerin, trans- ja intersukupuolisuuden mukaan integroivaa.

Tutkimuksen näkökulman lisäksi pyrimme saamaan mukaan muita yhteiskunnan sektoreita, joiden suhteen tutkimuksen ja aktivismin kielen sekä muun yhteiskunnan kielenkäytön ristiriitaa luodataan.  Yksi näistä on korkeakoulumaailman, opetuksen ja tutkimuksen lisäksi juuri tasa-arvolainsäädäntö.

Webinaarissa pohditaan tähän ristiriitaan liittyviä erilaisia puolia. Webinaari on kaksikielinen, sekä suomen että ruotsinkieliset osallistujat ovat tervetulleita. Alustajina ovat akatemiatutkija Lotta Kähkönen, aiheesta graduaan tekevä opiskelija Syksy Walden Tampereen yliopistosta sekä ylitarkastaja Merja Kähkönen Tasa-arvovaltuutetun toimistosta. Myös yhteiselle keskustelulle on tilaa. Webinaarin puheenjohtajana toimii professori Leena-Maija Rossi Lapin yliopistosta.

Webinaari on suunnattu kaikille kiinnostuneille, jotka haluavat oppia teemasta lisää. Zoom-linkki toimitetaan ilmoittautuneille webinaaria edeltävällä viikolla. Tervetuloa!

Järjestäjät: Sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma ja Sukupuolentutkimuksen seura SUNS.

Saavutettavuus- ja esteettömyystiedot

Osoite on Rantakatu 2, Vaasa. Tiloihin pääsee Rantakadulta, jossa pääovet sijaitsevat. Myös Palokadulta pääse sisään. Molemmilla puolilla on automaattinen oven avaus.

Talon sisällä on hissit, joilla pääsee joka kerrokseen. Auditoriossa on esteetön kulku näyttämölle.

Esteettömät wc-tilat löytyvät muun muassa C2-kerroksesta, missä narikka sijaitsee. 

Auditoriossa ja Akademisalenissa on induktiosilmukka. 

Majoitus

Original Sokos Hotel Royal Vaasa

Hovioikeudenpuistikko 21
65100 Vaasa

Huonetyyppi: Standard 
Hinta: 85,53 € / yhden hengen huone / vuorokausi
101,17 € / kahden hengen huone / vuorokausi

Hinnat sisältävät runsaan buffetaamiaisen. Huonehinta on voimassa 10.–12.10.2023.

Varauskoodi: BTASA23

Varaaminen: Majoittujat varaavat itse huoneet kiintiöstä varauskoodia käyttäen 3.10.2023 mennessä. Varaukset voi tehdä hotellin verkkosivuilla tai hotellin myyntipalvelusta.

Puhelinnumero: +358 20 780 8860
Sähköposti: [email protected] 
Original Sokos Hotel Royal Vaasan verkkosivut

Maksutapa: Maksu tapahtuu paikan päällä käteisellä, pankki- tai luottokortilla.

Sokos Hotel Vaakuna Vaasa

Kauppakeskus Rewell 101
65100 Vaasa

Huonetyyppi: Standard 
Hinta: 106 € / yhden hengen huone / vuorokausi
121 € / kahden hengen huone / vuorokausi

Hinnat sisältävät runsaan buffetaamiaisen, asiakassaunan aukiolojen puitteissa sekä pääsyn hotellin kuntosaliin. Huonehinta on voimassa 10.–12.10.2023.

Varauskoodi: BTASA23

Varaaminen: Majoittujat varaavat itse huoneet kiintiöstä varauskoodia käyttäen 3.10.2023 mennessä. Varaukset voi tehdä hotellin verkkosivuilla tai hotellin myyntipalvelusta.

Puhelinnumero: +358 20 780 8850 
Sähköposti: [email protected]
Sokos Hotel Vaakuna Vaasan verkkosivut

Maksutapa: Maksu tapahtuu paikan päällä käteisellä, pankki- tai luottokortilla.

Scandic Vaasa

Rosteninkatu 6 
65100 Vaasa

Huonetyyppi: Standard 
Hinta: 145 € / yhden hengen huone / vuorokausi
165 € / kahden hengen huone / vuorokausi 

Hinnat sisältävät runsaan luomutuotteita sisältävän aamiaisen. Huonehinta on voimassa 10.–12.10.2023.

Varauskoodi: BTAS101023

Varaaminen: Majoittujat varaavat itse huoneet kiintiöstä varauskoodia käyttäen 26.9.2023 mennessä. Varaukset voi tehdä hotellin verkkosivuilla tai hotellin myyntipalvelusta.

Puhelinnumero: +358 6 357 8100 
Sähköposti: [email protected]
Scandic Vaasan verkkosivut

Tietoa Tasa-arvopäivistä

Tasa-arvopäivät on sukupuolten tasa-arvoalan vuoden päätapahtuma. Päivät on suunnattu kaikille tasa-arvoasioiden parissa työskenteleville ja niistä kiinnostuneille, muun muassa viranhaltijoille ja luottamushenkilöille valtionhallinnossa, hyvinvointialueilla ja kunnissa, työmarkkinajärjestöille, kansalaisjärjestöille, yksityisen sektorin toimijoille, hankkeille, tutkijoille ja opiskelijoille. 

Tasa-arvopäivien tavoitteena on:

 • koota yhteen tasa-arvokentän toimijoita
 • parantaa tiedonkulkua
 • vaihtaa kokemuksia käytännön tasa-arvotyöstä
 • keskustella sukupuolten tasa-arvon edistämisen tavoitteista
 • kehittää tasa-arvotyön koordinaatiota ja toimintatapoja
 • lisätä omaa osaamista.

Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan Tasa-arvopäivillä sukupuolten yhtäläisiä oikeuksia, mahdollisuuksia ja tosiasiallista tasa-arvoa yhteiskunnassa ja työelämässä, syrjimättömyyttä sekä vallan ja resurssien oikeudenmukaista jakamista. Päivien tasa-arvokäsitys kattaa sukupuolen moninaisuuden sekä sukupuolen merkityksen muiden henkilöön liittyvien eriarvoisuutta aiheuttavien tekijöiden suhteen (intersektionaalisuus). 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan tapahtumassa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Tasa-arvopäivien turvallisemman tilan periaatteet

Tavoitteena on, että kaikki voivat osallistua Tasa-arvopäiville turvallisesti omana itsenään ilman pelkoa esimerkiksi epäasiallisesta kohtelusta tai häirinnästä. Turvallinen sosiaalinen tila määrittyy ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja jokaisella Tasa-arvopäivien osallistujalla on siitä vastuu.

Tilaisuuden puheenjohtaja ja järjestäjät vastaavat viime kädessä tilaisuuden turvallisuudesta ja heiltä voi pyytää apua tilanteiden ratkaisemiseksi. Periaatteita rikkova henkilö voidaan poistaa tilasta, ellei hän varoituksen jälkeen korjaa käytöstään.

Tasa-arvopäivien osallistujat sitoutuvat ilmoittautumisen yhteydessä yhteisiin periaatteisiin.
Turvallisempien tapahtumien periaatteet THL:ssä

Yhteystiedot

Tasa-arvotiedon keskus

Mia Teräsaho
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7864

Emmi Rantanen
suunnittelija
puh. 029 524 7323

Toni Ristolainen
siviilipalvelushenkilö
puh. 029 524 8224

tasa-arvotieto at thl.fi

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio

Anni Hyvärinen
asiantuntija
puh. 029 524 7013

Johanna Vihtari
asiantuntija
puh. 029 524 7679

[email protected]

Webinaari ESR+-hankerahoittajille

Miten ESR+-hankkeiden rahoittajat voivat osaltaan tukea sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden horisontaalitavoitteiden toteutumista? Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaation webinaari Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) toimintalinja 4:n parissa toimiville ELY-keskusten asiantuntijoille järjestetään keskiviikkona 11.10. klo 14.30-16.
Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio