Tasa-arvon tila

Kilpailijat rinnakkain ratakelauskilpailussa.
Kuva: Maiju Pohjanheimo / Suomen Paralympiakomitea

Sukupuolten tasa-arvoa edistävä päätöksenteko edellyttää tuekseen tutkimukseen perustuvaa tietoa tasa-arvosta ja sukupuolesta. Tasa-arvotiedon avulla seurataan myös perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Sukupuolen mukaan eritellyt tilastot ja sukupuolen näkökulmasta tehty tutkimus tukevat tasa-arvon edistämistä osoittamalla tasa-arvon nykytilanteen, viimeaikaiset ja historialliset kehityssuunnat sekä tasa-arvon ongelmat ja tietoaukot.

Tasa-arvon tila -osion sivuilla tarkastellaan sukupuolten tasa-arvon tilannetta tilastojen ja tutkimustiedon valossa kuudella eri teema-alueella:

Lisää tietoa tasa-arvon tilanteesta löydät seuraavilta sivuilta:

Sukupuoli
Tietoa sukupuolesta, sukupuolentutkimuksesta sekä syrjinnästä sukupuolen perusteella.

Tasa-arvon edistäminen
Työkaluja tasa-arvon edistämiseen erilaisille organisaatioille.

Tasa-arvopolitiikka
Tietoa hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta, ensimmäisestä tasa-arvoselonteosta ja muista tasa-arvoon liittyvistä ohjelmista.

Tasa-arvon edistysaskeleita
Sukupuolten tasa-arvon historiaa ja eri sukupuolta olevien oikeuksien kehittymistä Suomessa 1800-luvulta tähän päivään.