Lait ja politiikka

Eduskunnan äänestystaulu.
Kuva: Hanne Salonen / Eduskunta

Vuonna 1987 voimaan astunut tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän ja velvoittaa  viranomaisia, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjiä sekä työnantajia sukupuolten tasa-arvon suunnitelmalliseen edistämiseen. Tasa-arvoon liittyviä kirjauksia löytyy runsaasti myös muusta lainsäädännöstä ja Suomea velvoittavista kansainvälisistä sopimuksista.

Tasa-arvolaki ja muu sääntely yhdessä hallituksen linjausten kanssa luovat pohjan tasa-arvopolitiikalle, jota koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö. Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän poistamiseksi on vuodesta 2004 lähtien koottu hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan.

Tietoa sukupuolten tasa-arvoon liittyvästä lainsäädännöstä ja tasa-arvopolitiikasta on kerätty näille sivuille:

Lisää tietoa sukupuolten tasa-arvosta ja tasa-arvon edistämisestä löydät muualta Sukupuolten tasa-arvo -sivustolta:

Valta ja päätöksenteko
Ajankohtaista, tutkimukseen perustuvaa tietoa sukupuolten tasa-arvosta päätöksenteossa.

Eduskuntavaalit
Sukupuolten edustukseen ja tasa-arvoon liittyvää tietoa eduskuntavaaleista.

Kuntavaalit
Sukupuolten edustukseen ja tasa-arvoon liittyvää tietoa kuntavaaleista.