Yhteystiedot

Sivuston toimitus

Elisa Kostiainen
Kehittämispäällikkö
puh. 029 524 8602
[email protected]

Asiantuntijat teemoittain

sähköpostiosoitteet: [email protected] 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Nella Savolainen
erityisasiantuntija
kuntien ja hyvinvointialueiden tuki, ministeriöiden tuki
puh. 029 524 8605

Tuija Ylitörmänen
erityisasiantuntija
kuntien ja hyvinvointialueiden tuki
puh. 029 524 8507

Tanja Tasala
kehittämispäällikkö
Terve Kunta -verkoston koordinaattori, kuntien ja hyvinvointialueiden tuki
puh. 029 524 8121

Tapani Kauppinen
kehittämispäällikkö
ennakkoarviointi, kuntien ja hyvinvointialueiden tuki, ministeriöiden tuki
puh. 029 524 7053

Katri Kilpeläinen
kehittämispäällikkö
hyvinvoinnin ja terveyden seuranta, indikaattorit
puh. 029 524 8912

Timo Koskela
erikoissuunnitelija
Terve Suomi -tutkimus
puh. 029 524 6845

Anni Helldán
kehittämispäällikkö
Terveyden edistämisen määräraha
puh. 029 524 7522

Marika Kylänen
projektipäällikkö
HYTE-toimintamallien arviointi
puh. 029 524 7882

Anne Lounamaa
johtava asiantuntija, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikön päällikkö
puh. 029 524 8436

Hanna Ollila
erityisasiantuntija
tupakoinnin ehkäisy
puh. 029 524 8617

Timo Ståhl
johtava asiantuntija
ehkäisevä työ, TEAviisari, terveys kaikissa politiikoissa
puh. 029 524 7128

Kirsi Wiss
projektipäällikkö
TEAviisari
puh. 029 524 7705
teaviisari(at)thl.fi

Osallisuuden edistäminen

Misha Henriksson
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7920

Anna-Maria Isola
johtava tutkija
puh. 029 524 7334

Marjatta Kekkonen
erikoistutkija
perheiden avoimet kohtaamispaikat, osallisuus ja voimavarat
puh. 029 524 7401

Anna Keto-Tokoi
tiimipäällikkö, osallisuuden tutkimus ja edistäminen -tiimi
heikoimmassa asemassa olevien osallisuus, yhdenvertaisuus, köyhyyden torjunta, kansainvälinen yhteistyö
puh. 029 524 7074

Minna Kukkonen
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7738

Lars Leemann
tutkija
heikoimmassa asemassa olevien osallisuus
puh. 029 524 7509

Eila Linnanmäki 
Yhdenvertaisuusyksikön päällikkö
asukas- ja asiakasosallisuus, asiakaslähtöisyys
puh. 029 524 8581

Erika Mäntylä
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 8322

Marko Nousiainen
erikoistutkija
puh. 029 524 7225

Taina Schneider
asiantuntija
puh. 029 524 7842

Salla Valtari
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7732

Lotta Virrankari
tutkija
puh. 029 524 7619

sähköpostiosoitteet: [email protected] 

Turvallisuuden edistäminen

Kari Haikonen
tutkija
tilastot, tietopyynnöt
puh. 029 524 8433

Antti Impinen
erikoistutkija
tilastot
puh. 029 524 7308

Riitta Koivula
johtava asiantuntija
ikääntyneet
puh. 029 524 8437

Ulla Korpilahti
kehittämispäällikkö
lapset ja nuoret
puh. 029 524 8668

sähköpostit: [email protected]

Työelämäosallisuuden edistäminen

Minna Ahola
erikoissuunnittelija
IPS-toimintamalli
Puh. 029 524 7983 

Ville Grönberg
johtava asiantuntija, tiimipäällikkö
osatyökykyisyys, työelämäosallisuus
puh. 0295247130

Jarno Karjalainen 
projektipäällikkö
työkyvyn tuen palvelut, kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus
puh. 029 524 7181

Veera Laurila
projektipäällikkö
työelämäosallisuus, sosiaaliset innovaatiot, yhteisötalous
puh. 029 524 6644

Jenni Leppisaari
projektisuunnittelija
hankkeiden tuki, tapahtumat, työkyvyn tuki
puh. 029 524 7374 

Leena Normia-Ahlsten
projektipäällikkö
työkyvyn ja työllistymisen tuki, työikäisten sosiaalipalvelut  
puh. 029 524 8025 

Helka Raivio
projektipäällikkö
työelämäosallisuus, osatyökykyisyys, IPS-toimintamalli
puh. 029 524 7183

Tuuli Riisalo-Mäntynen
erikoissuunnittelija 
työhönvalmennus, työkyvyn tuen palvelut
puh. 029 524 6004 

Leini Sinervo
projektipäällikkö
työttömien terveystarkastukset, asiakasosallisuus 
työelämäosallisuus, osatyökykyisyys 
puh. 029 524 7609 

Noora Sipilä
arviointitutkija 
IPS-toimintamalli
puh. 029 524 7929 

Suvi-Maaria Tepora-Niemi
tutkija
työttömien terveystarkastukset
Puh. 029 524 7124 

Kristiina Vihtari
projektiassistentti
IPS-toimintamalli
puh. 029 524 7264 

sähköpostit: [email protected]

Yhdenvertaisuuden edistäminen

Satu Majlander 
kehittämispäällikkö
yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo -tiimi

Johanna Vihtari
projektisuunnittelija
yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo -tiimi

sähköpostiosoitteet: [email protected]

Sivuston parissa työskentelevät yksiköt

 

HYTE-oppimisverkoston sähköpostilista

Liity HYTE-oppimisverkoston sähköpostilistalle. Se on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammattilaisten tiedonvälityskanava.

Lue lisää

Anna palautetta sivuista

Toivomme käyttäjiltä palautetta, ideoita, kysymyksiä ja kehittämisehdotuksia. 

Palautelomake