Yhteystiedot

Mielenterveys-sivuston toimitus

Satu Viertiö
Erikoistutkija
puh. 029 524 8784
sähköposti: [email protected]

Asiantuntijat teemoittain

Mielenterveyden edistämisen asiantuntijat

Pia Solin  asiantuntemus
Johtava asiantuntija
mielenterveyspolitiikka, mielenterveyden edistäminen, WHO yhteistyökeskus, psykososiaaliset tekijät
puh. 029 524 7332

[email protected]

Nina Tamminen  asiantuntemus
Erityisasiantuntija
mielenterveyden edistäminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, psykososiaaliset tekijät
puh. 029 524 7331
[email protected]

Kaija Appelqvist-Schmidlechner  asiantuntemus
Tutkimuspäällikkö
lasten, nuorten ja nuorten aikuisten psykososiaalinen tuki, syrjäytymisen ehkäisy
puh. 029 524 7275
[email protected]

Johanna Cresswell-Smith asiantuntemus
Projektikoordinaattori
puh. 029 524 7351
[email protected]

Olli Kiviruusu  asiantuntemus
Tutkimuspäällikkö
itsetunto, psykososiaaliset tekijät
puh. 029 524 8323
[email protected]

Saara Rapeli  asiantuntemus
Erikoissuunnittelija
mielenterveyden edistäminen, mielenterveysstrategia, mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa -hanketyö, MENTUPP-hanke
puh. 029 524 7102
[email protected]

Teemu Vauhkonen asiantuntemus
Erikoistutkija
mielenterveyden edistäminen, itsemurhat, rikollisuus, huono-osaisuus ja syrjäytyminen
puh. 029 524 8399
[email protected]

Esa Nordling
Vieraileva tutkija
psykososiaalinen kuntoutus, ehkäisevän mielenterveystyön interventiot
puh. 029 524 7460
[email protected]

Mielenterveyspalvelujen ja –järjestelmien asiantuntijat

Outi Linnaranta
Ylilääkäri
mielenterveyspalvelut, psykiatrinen hoito, mielenterveyssovellukset
puh. 029 524 7517
[email protected]

Terhi Aalto-Setälä  asiantuntemus
Ylilääkäri
lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut
puh. 029 524 7437
[email protected]

Riikka Lämsä
Vieraileva tutkija
nuorten neuropsykiatrinen palvelujärjestelmä, terveydenhuollon palvelujärjestelmä, potilaan osallisuus, terveyssosiologia, sosiaalipolitiikka
puh. 029 524 655
[email protected]

Oikeuspsykiatrian asiantuntijat

Aulikki Ahlgren-Rimpiläinen  asiantuntemus
Vastaava ylilääkäri
puh. 029 524 7072
[email protected]

Marko Lindberg
Ylilääkäri
puh. 029 524 8274
[email protected]

Hanna Kaarre
Lakimies
juridiikka
puh. 029 524 7877
[email protected]

Mielenterveyshäiriöiden asiantuntijat

Jaana Suvisaari  asiantuntemus
Tutkimusprofessori
mielenterveyshäiriöt, skitsofrenia, psykoosit, väestön mielenterveys
puh. 029 524 8539
[email protected]

Timo Partonen  asiantuntemus
Tutkimusprofessori
mielenterveyshäiriöt, itsetuhoisuus
puh. 029 524 8859
[email protected]

Maija Lindgren  asiantuntemus
Tutkimuspäällikkö
psykoosit, psykoosiriski
puh. 029 524 7015
[email protected]

Sebastian Therman  asiantuntemus
Erikoistutkija
psykoosiriski, psykoottistyyppiset oireet, psykometriikka
puh. 029 524 8925
[email protected]

Satu Viertiö  asiantuntemus
Erikoistutkija
toimintakyky, elintavat
puh. 029 524 8784
[email protected]

Yasmina Silén
Ylilääkäri
nuorten mielenterveys ja syömishäiriöt
puh. 029 524 7353
[email protected]

Lasten ja nuorten mielenterveyden asiantuntijat

Terhi Aalto-Setälä  asiantuntemus
Ylilääkäri
lastenpsykiatria
puh. 029 524 7437
[email protected]

Yasmina Silén
Ylilääkäri
nuorten mielenterveys ja syömishäiriöt
puh. 029 524 7343
[email protected]

Olli Kiviruusu  asiantuntemus
Tutkimuspäällikkö
itsetunto, psykososiaaliset tekijät
puh. 029 524 8323
[email protected]

Juulia Paavonen
Tutkimuspäällikkö
lasten unihäiriöt
[email protected]

Piia Karjalainen
Erikoistutkija
lasten käytöshäiriöt
puh. 029 524 7755
[email protected]

Noora Berg   asiantuntemus
Erikoistutkija
puh. 029 524 8519
[email protected]

Henna Haravuori
Vieraileva tutkija
nuorten mielenterveys
[email protected]

Marko Manninen  asiantuntemus
Tutkimuspäällikkö
koulukotinuoret, nuorten käytöshäiriöt, nuoret rikoksentekijät, sijaishuolto
puh. 029 524 8858
[email protected]

Päivi Santalahti
Vieraileva tutkija
puh. 029 524 6757
[email protected]

Riikka Lämsä
Vieraileva tutkija
nuorten neuropsykiatrinen palvelujärjestelmä, nuorten neuropsykiatriset häiriöt
puh. 029 524 6554
[email protected]

Unen asiantuntijat

Timo Partonen  asiantuntemus
Tutkimusprofessori
puh. 029 524 8859
[email protected]

Juulia Paavonen
Tutkimuspäällikkö
lasten uni
[email protected]

Ilona Merikanto 
Vieraileva tutkija
uni
[email protected]

Mielenterveyspolitiikan asiantuntijat

Kristian Wahlbeck
Tutkimusprofessori
palveluiden vaikuttavuus, palvelujärjestelmä, mielenterveyspolitiikka
puh. 0400 659101
[email protected]

Mielenterveys-aiheen asioista THL:ssä vastaavat osastot ja yksiköt

Hyvinvointivaikuttajat-osasto

Palvelut

Anna palautetta sivuista

Toivomme käyttäjiltä palautetta, ideoita ja kehittämisehdotuksia.
Palautelomake