Yhteystiedot

Ympäristöterveyden asiantuntijat, analyysipalvelut sekä ympäristöterveyden parissa työskentelevät osastot ja yksiköt.

Sähköpostiosoite aina: [email protected].

Asiantuntijat teemoittain

Vesi

Ilkka Miettinen, johtava tutkija | Asiantuntemus
vesiepidemiat
029 524 6371

Outi Zacheus, erikoissuunnittelija | Asiantuntemus
talous- ja uimavesien laatu
029 524 6374

Tarja Pitkänen, johtava asiantuntija | Asiantuntemus
vesimikrobiologinen analytiikka
029 524 6315

Marjo Niittynen, erikoistutkija | Asiantuntemus
legionella-analytiikka
029 524 8331

Panu Rantakokko, tutkimuspäällikkö | Asiantuntemus
talousveden kemikaalit 
029 524 6395

Sisäilma

Kaisa Jalkanen, tutkija | Asiantuntemus
mikrobianalytiikka, sisäilman laatu
029 524 7985

Juha Pekkanen, tutkimusprofessori | Asiantuntemus
sisäilman ja kosteusvaurioiden terveysvaikutukset
029 524 3638

Hanna Leppänen, erikoistutkija | Asiantuntemus
ilmanpuhdistimien käyttö, otsonointi sisäympäristöissä
029 524 6386

Anniina Salmela, erikoistutkija | Asiantuntemus
sisäilmakysely oppilaille
029 524 7712

Anne Hyvärinen, tutkimusprofessori | Asiantuntemus
sisäilman laatu, altistuminen mikrobeille rakennuksissa
029 524 6364

Ilmansaasteet

Taina Siponen, tutkija | Asiantuntemus
ulkoilman saasteille altistuminen ja terveyshaitat
029 524 6465

Ympäristömyrkyt ja kemikaalit

Päivi Ruokojärvi, johtava asiantuntija | Asiantuntemus
altistuminen ympäristömyrkyille ja kemikaaleille, ympäristömyrkkyjen analytiikka
029 524 6349

Panu Rantakokko, tutkimuspäällikkö | Asiantuntemus
altistuminen ympäristömyrkyille
029 524 6395

Riikka Airaksinen, tutkija | Asiantuntemus
riskiviestintä
029 524 6339

Hannu Kiviranta, tutkimusprofessori | Asiantuntemus
altistuminen ja riskinarviointi 
029 524 6361

Melu

Timo Lanki, johtava tutkija | Asiantuntemus
ympäristömelun terveysvaikutukset
029 524 6326

Ilmastonmuutos

Jaana Halonen, johtava tutkija, TKI-ohjelmajohtaja | Asiantuntemus
ilmastonmuutos, epidemiologia
029 524 6100

Päivi Meriläinen, erikoistutkija
ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset
029 524 7826

Virpi Kollanus, tutkija | Asiantuntemus
helteen terveysvaikutukset
029 524 6392

Planetaarinen terveys

Mikaela Grotenfelt-Enegren, ylilääkäri
planetaarinen terveys
029 524 7826

Jaana Halonen, johtava tutkija, TKI-ohjelmajohtaja | Asiantuntemus
ilmastonmuutos, epidemiologia
029 524 6100

Riskinarviointi

Merja Korkalainen, erikoistutkija | Asiantuntemus
029 524 6318

Ympäristöterveyden parissa työskentelevät osastot ja yksiköt

Terveysturvaajat

Analyysipalvelut

Ympäristöterveys-sivuston toimitus

Riikka Airaksinen, tutkija | Asiantuntemus
029 524 6339

Katja Sibenberg, kehittämispäällikkö
029 524 7093

Anna palautetta sivuista

Toivomme käyttäjiltä palautetta, ideoita ja kehittämisehdotuksia. 
Palautelomake