Tuotteitamme

Julkaisuja

Kirjan kansi
Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen Tavoitteena on vahvistaa palvelujen tietopohjaa, parantaa palvelujen integraatiota ja huomioida molempien vanhempien tarpeet moninaisissa perheissä.
Kirjan kansi
Tunne- ja turvataitoja lapsille Tunne- ja turvataitokasvatus on lasten omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen laaja-alaista vahvistamista, jolla edistetään lasten itsearvostusta ja itseluottamusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä kaverisuhteita.
YP-lehden kansi
Yhteiskuntapolitiikka 1/2020 YP:n 1/20 aiheina mm. perheen perustamiseen liittyvät odotukset, lapsiin kohdistuneiden rikosten esilletulo, Suomen terveydenhuollon muuttuva toimintaympäristö sekä robottikeskustelun arvolataukset.

Sähköisiä käsikirjoja

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja Tietoa ja välineitä ammattilaisille asiakastyön ja päätöksenteon tueksi.
Lastenneuvolakäsikirja Ohjeita, työkaluja ja materiaalia lastenneuvolatyötä tekeville. Keskeiset ohjeet ja tukimateriaalit määräaikaisten terveystarkastusten toteuttamiseen.
Lastensuojelun käsikirja Tietoa lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta lastensuojeluprosessin eri vaiheissa.
Matkailijan terveysopas Ajankohtaista tietoa matkailuterveydestä terveydenhuollon ammattilaisille, matkailijoille ja matkailualalla työskenteleville.
Vammaispalvelujen käsikirja Sähköinen käsikirja on vammaisalan ammattilaisen työväline ja tietopankki.

Verkkopalveluita

Verkkokoulut kuvituskuva
Verkkokoulut sote-ammattilaisille Eri opintokokonaisuuksia muun muassa lasten, perheiden ja väkivallan uhrien kohtaamiseen sekä Kanta-palveluihin liittyen.
thl-logo
Sotkanet Tilastotietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista sekä palvelujärjestelmän toiminnasta.
Innokylän logo
Innokylä Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö. Innokylä tarjoaa sekä sähköisiä että kasvotusten kohtaamiseen perustuvia kehittämistyökaluja
Finelin logo
Fineli Tietoa suomalaisten ja Suomessa käytettävien elintarvikkeiden ravintoainekoostumuksesta.

Työkaluja

FINRISKI-laskuri FINRISKI-laskurilla voit laskea riskisi sairastua sydäninfarktiin tai vakavaan aivoverenkiertohäiriöön seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Alkoholilaskuri Promillelaskuri arvioi veren alkoholipitoisuuden suhteessa painoon, aikaan ja juotuun alkoholin määrään.
Hyvinvointikompassi Hyvinvointikompassi.fi sisältää hyvinvoinnin, terveyden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden avainindikaattorit.

Tapahtumat

23.04.2020 THL, Tilkanmäki, Mannerheimintie 166, Helsinki, Sali 1, 2 ja 3

04.05.2020 - 05.05.2020 University of Helsinki Porthania Building, Yliopistonkatu 3, lecture hall PIII