Kontaktuppgifter

Informationstjänst

Adress

Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors
Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors
E-post: tietopalvelu(at)thl.fi

Leena Kammonen-Tanskanen
planerare för informationstjänsten
tfn 029 524 7414
E-post: [email protected]

Minna Liikala
utvecklingschef
tfn 029 524 7394
E-post: [email protected]

Ritva Miikki
informatiker
tfn 029 524 7229
E-post: [email protected]

Pia Pörtfors
informatiker
tfn 029 524 7069
E-post: [email protected]

Fjärrlån

kaukopalvelu(at)thl.fi

Pirjo Vuorio
planerare för informationstjänsten
tfn 029 524 8297
E-post: [email protected]

 

THLs biblioteksdatabas, THLlib, är enbart tillgänglig via THLs lokala nätverk.

A-to-Z
Tidskriftsportalen

THL:s publikationer
THL publicerar forskning, rapporter, guider, handböcker, faktaböcker och tidskrifter.

Julkari
SHM:s förvaltningsområdes öppna publikationsarkiv