Aineistot

Tiedonhaku- ja kirjastopalveluiden kokoelmat muodostuvat THL:n tutkimus- ja kehittämisprojektien kannalta merkittävästä kotimaisesta ja kansainvälisestä aineistosta. Kokoelman keskeisiä aihealueita ovat muun muassa

  • sosiaali- ja terveystieteet
  • lääketiede ja hoitotyö
  • sosiaali- ja terveysalan palvelurakenne ja palvelujen laatu

Painettu aineisto

Kirjastoaineisto on luetteloitu THLLib-tietokantaan, joka on lähinnä painetun aineiston tietokanta. Tietokannasta löytyvät myös tiedot painettujen julkaisujen elektronisista versioista.

Avoin julkaisuarkisto Julkari

THL:n omat julkaisut löytyvät STM:n hallinnonalan avoimesta julkaisuarkisto Julkarista.
Julkari

Elektroniset ja painetut lehdet

THL:ssa on sisäisessä käytössä tuhansia elektronisia lehtiä lähinnä sosiaali- ja terveystieteiden alueelta.

Tietokannat

Tiedonhaku- ja kirjastopalvelut tarjoaa THL:n asiantuntijoiden käyttöön myös THL:n substanssialueiden tärkeimmät tilasto-, fakta- ja viitetietokannat sekä muita keskeisiä sähköisiä aineistoja.

Painettujen aineistojen kokoelmatietokanta on käytettävissä vain THL:n sisäverkossa.

Lehtiluettelo
THL:n tilaamat tieteelliset lehdet

THL:n julkaisut
THL julkaisee tutkimuksia, raportteja, oppaita, käsi- ja tietokirjoja ja lehtiä.

Julkari
STM:n hallinnonalan avoin julkaisuarkisto