Buprenorfin och amfetamin de vanligaste intravenösa drogerna i Helsingfors, andelen designdroger ökar

Utgivningsdatum 20.2.2023

Resultaten av THL:s undersökning om rester av injektionsdroger visar att buprenorfin som hör till opioiderna samt stimulanta amfetamin och designdroger alfa-PHiP som hör till syntetiska katinoner var de vanligaste drogerna som injicerades i Helsingfors hösten 2022.

Dessutom konstaterades intravenös användning av vissa sömnmedel och lugnande läkemedel som hör till bensodiazepiner samt av andra amfetaminer och syntetiska katinoner. Kokain, heroin eller fentanyl konstaterades däremot inte i någon spruta.

Cirka 30 procent av allt buprenorfin som användes genom injicering härstammade från kombinationspreparatet buprenorfin-naloxon (Suboxone) som allmänt användes vid opioidsubstitutionsbehandling i Finland och resten sannolikt från enbart buprenorfin (Subutex, Temgesic) som importerades från utlandet.

Undersökningsmaterialet består av använda sprutor och nålar som samlades in vid fem social- och hälsovårdsrådgivningspunkter på olika håll i Helsingfors hösten 2022. Undersökningen av narkotikarester producerar genom laboratoriemetoder verifierad information av förekomsten av rusmedel som injiceras och förändringar i den.

Bild 1. De vanligaste föreningarna som konstaterats i sprutor som sporadiskt samlats in vid hälsorådgivningspunkterna i Helsingfors under insamlingsperioden september-oktober 2022, uttryckt i procentandelar (%) av alla sprutor som samlats in.

Den största förändringen jämfört med tidigare är den ökade användningen av syntetiska katinoner

Den största förändringen i användningen av intravenösa droger har enligt forskningsresultaten varit att användningen av syntetiska katinoner som räknas till designdroger har ökat under det senaste året.

"Intravenös användning av amfetamin verkar delvis ha ersatts med användning av syntetiska katinoner. Det finns mycket lite forskningsbaserad information om nya syntetiska katinoner, dvs. man vet inte mycket om deras exakta effekter eller inbördes skillnader. Användaren kan i allmänhet inte heller ha säker information om den förening som används. Detta kan öka olägenheterna som användningen orsakar", berättar Teemu Gunnar, chef för enheten för rättskemi vid THL.

Undersökningen om narkotikarester gör det möjligt att följa upp centrala uppgifter om narkotikamissbruk nationellt och internationellt

Intravenös användning av narkotika ökar risken för bland annat överdosering av narkotika och blodförmedlade infektioner samt är allmänt förknippad med rusmedelsberoende.

Undersökningen av narkotikasprutornas ämnesrester ger på ett tillförlitligt sätt centrala uppgifter om narkotikamissbruk och förändringar i det. 

"I Finland är hälsorådgivningspunkternas verksamhet mycket etablerad och professionell, vilket möjliggör denna undersökning mycket bra. Ett tecken på att systemet är effektivt är att över 95 procent av redskapen årligen returneras, dvs. cirka 6,6 miljoner sprutor och nålar", konstaterar projektchef Anne Arponen vid THL.

Den nationella forskningen genomförs som en del av ett större europeiskt nätverk. Forskningsupplägget gör det möjligt att jämföra nationell information och de europeiska städerna sinsemellan.

I Finland skiljer sig användningen av narkotika intravenöst avsevärt från till exempel många länder i Väst- och Centraleuropa, där de allmänna intravenösa drogerna är heroin och kokain, i stället för buprenorfin och amfetamin.

Läs mer om undersökningen av sprutrester (på finska):

www.thl.fi/ruiskuhuumejaamatutkimus

Mer information

Teemu Gunnar
enhetschef
Enheten för rättskemi, THL
[email protected]
tfn 029 524 8425

Anne Arponen
projektchef
Enheten för specialtjänster, THL
[email protected]
tfn  029 524 6208

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Huvudwebbplats