Den nya rekommendationen om bedömning av äldre personers funktionsförmåga vid rehabilitering i hemmet förenhetligar praxisen

Utgivningsdatum 26.10.2022

Det nationella nätverket TOIMIA som utvecklar bedömningen av funktionsförmåga har publicerat en ny rekommendation för bedömning av äldre personers funktionsförmåga vid rehabilitering i hemmet. I den nya rekommendationen fastställs vilka mätare som ska användas för att bedöma hur en äldre person klarar sig i vardagen, de olika dimensionerna av hens funktionsförmåga samt med vilka mätare man kan identifiera den äldre personens behov av rehabilitering och följa upp rehabiliteringens effekt. Dessutom innehåller rekommendationen mätare för bedömning av nutrition och fallrisk samt mätare för självbedömning för bedömning av den allmänna funktionsförmågan.

Enligt rekommendationen kan man i bedömningen använda antingen mätare för bedömning av funktionsförmågan eller motsvarande mätare för RAI-bedömning (Resident Assessment Instrument).

Rekommendationen som nu givits styr yrkesutbildade personer att identifiera faktorer som har påverkat den äldre personens nedsatta funktionsförmåga. Genom systematisk bedömning identifieras de som kan ha nytta av rehabilitering i hemmet. Förenhetligandet av bedömningen av funktionsförmågan stöder jämlik service.

"Den äldre personen får en övergripande bedömning av funktionsförmågan som grundar sig på forskningsdata och som möjliggör en kundorienterad, rätt riktad och jämlik rehabilitering i hemmet oberoende av serviceproducent", berättar Marja Äijö, ordförande för gruppen som berett rekommendationen.

Rekommendationen som nu givits kompletterar två tidigare rekommendationer som publicerats i databasen TOIMIA:

Arbetsgruppen som utarbetat rekommendationen fungerar som en del av expertgruppen Äldres funktionsförmåga i det nationella expertnätverket för mätning och bedömning av funktionsförmågan (TOIMIA). Nätverket består av cirka 60 olika organisationer och dess verksamhet koordineras av Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Källa: Bedömning av äldre personers funktionsförmåga vid rehabilitering i hemmet, rekommendation i databasen TOIMIA 26.10.2022 (på finska)

Det nationella expertnätverket för mätning och bedömning av funktionsförmåga (TOIMIA)

Bedömning av servicebehovet med RAI-systemet

Mer information

Marja Äijö
ordförande
Äldre personers funktionsförmåga-smågruppen 
tfn 044 785 6425 
[email protected]

Heli Valkeinen
utvecklingschef, THL
tfn 029 524 7137
[email protected]
 

Huvudwebbplats Ikääntyminen Toimintakyky toimia - thlfi-sv