Nätverket TOIMIA

Syftet med det nationella expertnätverket TOIMIA för mätning och bedömning av funktionsförmåga, är att 

  • förenhetliga och utveckla mätningen och bedömningen av funktionsförmåga i Finland
  • skapa en enhetlig terminologi för begreppen inom funktionsförmåga.

Vad gör nätverket TOIMIA?

  • utarbetar rekommendationer om bedömningen av funktionsförmågan för olika användningsområden
  • bedömer hur lämpliga mätinstrumenten för funktionsförmåga är för olika användningsområden baserat på deras mätegenskaper och användbarhet 
  • sammankopplar frågor om mätinstrumenten för funktionsförmåga med ICF-klassifikationen 

I nätverket TOIMIAs handbok finns en närmare beskrivning av hur nätverket bedömer och utarbetar rekommendationer om mätinstrumenten för funktionsförmåga.
Nätverket TOIMIAs handbok (på finska)

Det har upprättats en guide om processen för bedömning av mätinstrumenten för funktionsförmåga.

Vilka är TOIMIA?

  • TOIMIAs arbete grundas på ett omfattande samarbete mellan olika aktörer. 
  • Nätverket består av ca 60 medlemmar, bland annat rehabiliterings- och forskningsinstitut, universitet, yrkeshögskolor, ministerier och organisationer. 
  • I verksamheten deltar ca 100 experter på funktionsförmåga från olika yrkesområden, bland annat psykologer, läkare, representanter för det sociala området, hälsovårdare etc. 
  • Nätverket koordineras av Institutet för hälsa och välfärd. 

TOIMIA nätverk