Handboken för personer som genomför hälsoundersökning för arbetslösa har publicerats

Utgivningsdatum 9.11.2023

I Handboken för personer som genomför hälsoundersökning för arbetslösa som riktar sig till yrkesutbildade personer och chefer inom hälso- och sjukvården finns anvisningar och stöd för att genomföra tjänsten i välfärdsområdena och andra organisationer som producerar tjänsten. Handboken stöder också introduktionen av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och främjar en jämn kvalitet på tjänsten på olika håll i Finland.

Vid en hälsoundersökning för arbetslösa kartläggs hälsotillståndet i den mån det påverkar sysselsättningen samt arbets- och funktionsförmågan. I tjänsten identifieras dessutom utmaningar som berör kundens arbets- och funktionsförmåga, vård-, rehabiliterings- och stödbehov samt inleds nödvändiga vård- och servicevägar. Tjänsten är en lagstadgad tjänst enligt 13 § i hälso- och sjukvårdslagen. Välfärdsområdet ansvarar för att ordna tjänsten.

Handboken kompletterar social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev (06/2023) om ordnande av hälsoundersökningar för arbetslösa. Brevet är riktat till välfärdsområdets ledande tjänsteinnehavare, experter och yrkesutbildade personer som genomför tjänsten. 

Handboken har utarbetats som expertarbete av Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet. Då handboken skrevs utnyttjades kamratnätverket av yrkesutbildade personer som genomför hälsoundersökningar för arbetslösa och utvecklingsförslag från yrkesutbildade personer. 

Handbok för personer som genomför hälsoundersökning för arbetslösa (elektronisk publikation och PDF) 

Mer om ämnet:

Hälsoundersökning för arbetslösa

Työttömän terveystarkastusten ammattilaisverkosto – Innokylä (på finska, nätverket av yrkesutbildade personer som genomför hälsoundersökningar för arbetslösa)

Hälsoundersökningar och hälsorådgivning för arbetslösa inom social- och hälsovården med fokus på arbets-, funktions- och sysselsättningsförmågan (SHM 06/2023)

 

Handboken har genomförts inom ramen för Finlands program för hållbar tillväxt (RRP). Programmets finansiering kommer från EU:s återhämtningsinstrument.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Informationshantering inom social- och hälsovården Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta - Informationshantering inom social- och hälsovården rrp - Informationshantering inom social- och hälsovården sostiedonhallinta - Informationshantering inom social- och hälsovården