HFD:s årsboksbeslut om omprövningsbegäran gällande föredragandens jävighet

Utgivningsdatum 2.4.2024 15.20 | Publicerad på svenska 4.4.2024 kl. 11.16
Nyhet

HFD har publicerat ett årsboksbeslut HFD:2024:3 om omprövningsbegäran gällande föredragandens jävighet.

Beslutet (HFD:2024:3) handlar om frågan ifall föredraganden hade deltagit i behandlingen av omprövningsbegäran som jävig.

Årsboksbeslutet har publicerats på sidan Rättspraxis om förvaltningförfarande i Handbok om funktionshinderservice.
Rättspraxis om förvaltningsförfarande

Handbok om funktionshinderservice Vammaisuus vpoikeus